Aval Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

La Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPSM) té entre els seus objectius, contribuir a la millora del coneixement científic dels seus associats i les seves associades i promoure el desenvolupament en la seva àrea de coneixement.

Per al compliment d'aquests objectius, la societat organitza les seves activitats i avala o declara d'interès científic activitats organitzades per altres entitats que coincideixin amb els objectius d'aquesta.

Mitjançant l'aval de les diverses activitats, la SCPSM garanteix la qualitat i el rigor científic d'una activitat i publicació.

A través de la declaració d'interès científic li dóna la seva col·laboració, però no en garanteix la qualitat i el rigor científic d'una activitat i publicació .

Indicacions per a obtenir l'aval o la declaració d'interès científic:

L'aval estrà exempt de pagament en els següents casos:

Descarregar formulari