Presentació


La SCPSM neix de la fusió de la Societat Catalana de Psiquiatria i la Societat Catalana de Salut Mental, el 10 d'octubre de 2005, intentant d'aglutinar esforços en un moment en que la salut mental ocupa un lloc central en el debat social, amb una major sensibilitat de les Administracions, un elevat nivell de detecció i desestigmatització de la malaltia mental, un creixent ventall de recursos terapèutics i una millor entesa entre els diversos corrents que han marcat el curs de la nostra disciplina.

L'objectiu principal és el de convertir-se un òrgan representatiu dels professionals del camp específic de la psiquiatria, i en sentit més ampli de totes aquelles persones que treballen en l'àmbit de la salut mental a Catalunya.

La Societat té com a missió el foment de l'excel·lència en l'assistència, la docència i la recerca en salut mental, amb la voluntat de ser un referent, estímul i vehicle de contacte entre professionals.

L'assoliment d'aquests objectius es basa en l'organització d'activitats formatives de la nostra especialitat, fòrums de debat, jornades i reunions que esdevinguin punts de trobada. Tanmateix, la SCPSM pretén representar un òrgan d'interlocució entre els professionals de la salut mental i l'administració, les institucions sanitàries i els col·lectius d'afectats i familiars, així com un punt de referència en matèries o temes novedosos que requereixin una anàlisi consensuada i una actualització o revisió de coneixements. Emparant-se en el màxim rigor científic, i en el marc de la pràctica basada en l'evidència, la SCPSM promourà el diàleg entre els professionals dels diversos àmbits, dispositius i models assistencials.

Des de la independència dels organismes oficials, les organitzacions polítiques i la indústria, es pretén que l'assoliment dels objectius esmentats redundi en una millora de la nostra disciplina i en definitiva de l'atenció a la salut mental de la població.