Grup de Treball en Psiconeuroendocrinologia

El Grup de Treball en Psiconeuroendocrinologia de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (PNECAT), que es va crear el juny del 2015, agrupa a persones que treballen en el camp de la Salut Mental i están interessades en l’estudi de la relació entre les hormones i conducta. La Psiconeuroendocrinologia és una àrea d’interès científic cada vegada més especialitzada, amb societats internacionals focalitzades en aquest camp, que disposa de revistes científiques especifiques. Creiem, per tant, que constitueix una oportunitat per constituir un grup de treball que afavoreixi l’encontre de professionals de la salut mental i socis de la Societat Catalana de Psiquiatria de Salut Mental amb interessos en aquesta temàtica

Els objectius del grup són:
1. Fomentar la formació i recerca en l’àmbit de la Psiconeuroendocrinologia.
2. Organització de jornades i congressos específics del tema.
3. Promoure la col·laboració de diferents professionals en l’elaboració de projectes de recerca comuns.

Les persones interessades en formar part d'aquest grup poden posar-se en contacte amb Javier Labad (jlabad@csdm.cat).

Membres PNECAT

Nom Mail
Javier Labad jlabad@csdm.cat
José Antonio Monreal jamonreal@mutuaterrassa.cat
Judith Usall jusall@pssjd.org
Jesús Cobo JCobo@tauli.cat
Clemente Garcia CGARCIA3@clinic.cat
Virginia Soria vsoria@bellvitgehospital.cat
Miquel Bioque mbioque@clinic.cat
Juan David Barbero jbarbero@tauli.cat
Itziar Montalvo imontalvo@tauli.cat
Alexandre González alexgonzalezrguez@gmail.com
Pilar Álvarez 94854@parcdesalutmar.cat
Valentín Bote valentinbotep@gmail.com
Susana Gomes gomes@clinic.cat
Marina Garriga magarriga@clinic.cat
Maria Sagué msague@clinic.cat
Maite Pons mtpons@clinic.cat
Pol Palau ppalaup.hbmenni@hospitalarias.es
Gemma Safont gemmasl@msn.com

*Membres promotors/fundadors del grup que van promoure la creació del grup de treball i/o organització de la I Jornada PNECAT.

Activitat realitzada

Jornades: 21/2/2020: I Jornada del Grup de Treball en Psiconeuroendocrinologia de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental: Actualització en esteroides sexuals i psicopatologia

Publicacions:

L’inici de l’activitat en forma de publicacions es va originar amb les “Targeting series”, tres articles de revisió centrats en estudiar el possible paper pro-cognitiu d’hormones en l’esquizofrènia i els trastorns afectius majors (depressió major i trastorn bipolar).