Grup de treball de primers episodis psicòtics (PEPCat)

El grup de treball de primers episodis psicòtics de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM), agrupa persones que treballen en el camp de la salut mental i estan interessades en el desenvolupament de noves eines terapèutiques i abordatge d'aspectes clínics i de investigació subjacents al primer episodi psicòtic.

El primer episodi psicòtic constitueix en l'actualitat el moment clau del desenvolupament de la patologia psiquiàtrica que prediu gran part de les característiques evolutives a curt, mig i llarg termini. Gran part de les polítiques dissenyades en salut mental estan orientades a la detecció precoç, suport intensiu i global en l'inici de la patologia psiquiàtrica. En aquest context creiem que és clau la constitució d'un grup de treball específic dins de la SCPiSM que permeti un espai de trobada per a tots els socis que estiguin interessats en l'àrea.

Els objectius del grup són:

• Fomentar la formació clínica i investigadora en els primers episodis psicòtics.

• Organitzar jornades especifiques i tallers de formació sobre primers episodis dins de l'àmbit de societats científiques (SCPiSM)

• Interacció amb altres grups d'interès en primers episodis psicòtics (p.ex Societat Catalana de Psiquiatria Infanto Juvenil) i altres grups de treball de la SCPiSM (Psiconeuroendocrinología-PNECat)

Línies de desenvolupament del PEPCat

Ampliar a mig termini l'àmbit d'interès a primers episodis de psicosi afectiva.

Combinar una orientació acadèmica, investigadora i clínica.

Incloure socis de les 4 àrees geogràfiques (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona).

Valorar les sinèrgies amb el Programa d'Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI) sobre elements de formació acadèmica, investigadora i clínica, dins la nostra orientació multidisciplinar.

Elaboració dins de la SCPiSM d'un resum breu de l'estat actual, amb finalitat acadèmica a professionals i breu resum per a públic en general.

Abordar la possibilitat d'implementació d'estratègies de prevenció primària i millorar les de prevenció secundària dels PEP.

Presentació a CatSalut.

Membres del grup

Anna Mané (Coordinadora)
Imma Baeza - H. Clínic
Vanessa Sánchez Gistau - Institut Pere Mata
Judith Usall - Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Anna Mané - Hospital del Mar
Miquel Bioque - H. Clínic
Dani Bergé - Hospital del Mar
Xavi Labad - Parc Taulí
Itziar Montalvo - Parc Taulí
Marta Corominas - Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Lorena Marin Alcaraz
Amira Trabsa Biskri
Alba Toll Privat