Grup de Treball de Psiquiatria Geriàtrica de la SCPISM

La Psiquiatria Geriàtrica és una branca de la psiquiatria i forma part de la provisió d'atenció multidisciplinària a la salut mental de l'ancià. L'especialitat és denominada de diferents maneres: la OMS parla de “psiquiatria geriàtrica”, també “psiquiatria de la vellesa” o “Psicogeriatria”. Entre les entitats clíniques més freqüents s'inclouen els trastorns afectius, els trastorns per angoixa, els trastorns adaptatius, el deteriorament cognitiu i la demència, els trastorns de personalitat, addiccions,l’esquizofrènia, els trastorns delirants i altres trastorns psicòtics i les derivades de la comorbiditat somàtica incloent el delirium.

El seu camp d'acció és l'atenció psiquiàtrica a persones en edat de jubilació i per sobre d'aquesta. Molts serveis fixen una edat “de tall” als 65, però aquesta pot variar segons els països i les pràctiques locals: diversos serveis especialitzats contemplen l'ajuda a persones més joves amb demència.

Considerem que el nostre grup de treball no ha d'establir un punt de tall estricte en relació a l’edat, sino ampliar la seva àrea d'interès a patologies neurodegeneratives amb simptomatologia psiquiàtrica associada (Ictus, malaltia de Huntington, malaltia de Parkinson, demències d'inici presenil, etc) així com la fragilitat, la complexitat diagnòstica i terapèutica derivades de patologies psiquiàtriques o del deteriorament cognitiu que requereixen d'una atenció especialitzada. També considerem d'especial interès els aspectes neuropsicològics, per la freqüència de deteriorament cognitiu associat a les patologies psiquiàtriques de la senectut.

El Grup de treball de Psiquiatria Geriàtrica, té com a objectiu general el de difondre coneixements científics i de gestió, facilitar l’ interrelació entre professionals que treballen de forma completa o indirecta en aquestes àrees, intensificar la docència i formació, així com donar conèixer les línies de recerca actives.

Com a objectius específics cal esmentar:

Plantegem una periodicitat bimensual per establir reunions de coordinació.

La nostra intenció és que aquest grup tingui una filosofia participativa, en el qual tinguin cabuda opinions de tots els professionals, especialment aquelles que fomentin el debat. Per a qualsevol dubte o comentari, dirigir-se als coordinadors del grup (Pilar Azpiazu, Manel Sánchez, Jorge Cuevas i Anna Catalan).

Membres del grup

Nom Mail
Manel Sanchez manelsanchezperez@gmail.com
Pilar Azpiazu pilardeazpiazu@gmail.com
Jorge Cuevas jcuevasesteban@gmail.com
Anna Catalan anna.catalan@hotmail.com
David Almenta dalmenta@hospitalbenitomenni.org
Marta Coromina marta.coromina@sjd.es
Luisa Baladón lbaladon@pssjd.org
Leire Narvaiza lnarvaizagrau@gmail.com
Mercedes Alvarez ma.herranz@pssjd.org
Maria Iglesias maiglesias.germanstrias@gencat.cat
Fabrizio de Giaccomi f.degiacomi@pssjd.org
Pau Camell pau.camell@pssjd.org
Gabriel Ledesma ge.ledesma@pssjd.org
Vanessa Barneda vanessa.barneda@sjd.es
Cristina Lopez c.lopez@pssjd.org
Alba Ahicart a.ahicart@pssjd.org
Elena Ros elros@vhebron.net
Paul Ivanov pivanov.hsagratcor@hospitalarias.es
Sheila Lopez sheila.lopez@pssjd.org
Esteban Sepúlveda esteban_sr@hotmail.com
Beatriz Villagrasa beavibla@gmail.com
Ana Escanilla ana.escanilla@sjd.es
Cristina Pujol cpujolr@yahoo.es