Grup de Treball de Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental

El grup de treball de discapacitat Intel.lectual i salut mental, es crea el 2021, té com a objectiu general el de difondre coneixements científics i de gestió,, intensificar la docència i formació, així com donar conèixer les línies de recerca actives Salut Mental en les persones amb Discapacitat Intel.lectual.

Les persones amb discapacitat Intel.lectual pateixen una major incidencia de malalties mentals i unes manifestacions diferenciades respecte a la població general. La formació en discapacitat mental en el MIR, és molt deficitaria. El desconeixement de les malalties mentals en aquest col.lectiu comporta un greu perjudici per ells, com la sobremedicació, la institucionalització, l’estigma d’agressivitat ….

Proposem la creació d’un grup de treball dins la SCPISM per poder oferir opcions de formació en aquest camp ( jornades, cursos, sessions clíniques…), així poder donar resposta des de la mateixa societat a situacions en les que es veuen vulnerats els seus drets.

Objectius específics

Proposem un reunió ( virtual o presencial) bimensual.

Les persones interessades en formar part d'aquest grup poden posar-se en contacte amb

Membres del grup

Nom Mail
Carme Mariscot mariac.mariscot@ias.cat
Ramón Novell ramón.novell@ias.cat
Susanna Esteba susanna.esteba@ias.cat
Aida Palacin aida.palacin@ias.cat
Laura Plans lplans@althaia.cat
Carlos Manuel Pena Salazar c.pena@pssjd.org