Grup de Treball en depressió resistent


Promotors del grup de treball (GTdDR):
Objectius del GTdDR: La depressió major és un dels trastorns psiquiàtrics més prevalent i amb un impacte més marcat en la qualitat de vida i el funcionament dels qui la pateixen. Tot i la disponibilitat de diferents estratègies eficaces per al seu tractament, un percentatge important de les persones que la pateixen no aconsegueix una resposta favorable, estimant-se aquesta proporció al voltant del 20-30% dels casos. En els darrers anys ha augmentat l'interès per abordar aquestes formes resistents de depressió, degut tant a la magnitud del problema com al desenvolupament creixent de noves opcions terapèutiques. No obstant això, hi ha nombroses llacunes en el coneixement d'aquesta entitat clínica, tant en la seva pròpia definició com en el desenvolupament de protocols i guies clíniques específiques pel seu abordatge, o també en l'àmbit de la investigació i la formació mèdica.
Previsió de les activitats previstes del GTdDR: