Grup de Treball en Addiccions

El grup de treball en Addiccions es va crear al 2015 amb l'objectiu de fomentar la formació en el coneixement i tractament de les conductes addicctives als professionals de la Salut Mental.

En un moment històric en el qual es prioritza la fusió de les Xarxes de Salut Mental i Addiccions i en el qual es fa cada cop més palesa l'elevada prevalença de comorbilitat addictiva en els pacients, unit a la major gravetat d'aquesta comorbilitat, la comprensió i el tractament conjunt d'aquestes patologies és essencial.

El primer que hem fet es encarregar-nos de la organització del UPDATE 2015 i tenim en marxa la creació d'un curs de formació bàsica en addiccions per CAS, CSMA i Atenció Primària.

Les persones interessades en formar part d'aquest grup poden posar-se en contacte amb:

Membres del grup

Nom Mail
Fanny Batlle fbatlle@santpau.cat
Francina Fonseca MFFonseca@psmar.cat
Carolina Franco carolina.franco@chmcorts.com
Sergi Abad sabad@mutuaterrassa.es
Felipe Palma rpalma@vhebron.net
Francesco Panicali fpanicali@hospitalbenitomenni.org
Yolanda Tascon ytascon@mutuaterrassa.es
Lara Yuguero lyuguero@hospitalbenitomenni.org
Anna Romaguera aromaguerap.merced@hospitalarias.es
Lina Oviedo loviedo@parcdesalutmar.cat