Activitats

Update Psicogeriatria
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Divendres, 19 d'abril de 2023 | l'Acadèmia Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 19 d'abril de 2024 | 09:00 - 13:45
09:00 - 09:15
Recollida documentació > Can Caralleu - Sala 3
09:15 - 09:30
Primer cas clínic > Can Caralleu - Sala 3
Presentador:
Manel Sánchez Pérez. Hospital Sagrat Cor
09:30 - 10:00
Ponència: La població geriàtrica avaluada en Unitats de Psiquiatria de consulta i enllaç hospitalària: Claus clíniques > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Luis Pintor Pérez. Hospital Clínic
10:00 - 11:30
Primera Taula: Característiques generals de pacients de més de 65 anys atesos a serveis de psiquiatria d’enllaç > Can Caralleu - Sala 3
Moderadora:
Pilar Azpiazu. Benito Menni Sant Boi
Estudi OLD3
Ponent:
Leire Narvaiza Grau. Hospital Moisès Broggi
Delirium en psiquiatria geriàtrica d’enllaç, resultats preliminars
Ponent:
Eduardo Delgado. Hospital Universitari La Princesa Madrid
Solitud en psiquiatria geriàtrica d’enllaç, prevalença i factors associats
Ponent:
Beatriz Villagrasa. Hospital de Sant Pau i la Santa Creu
11:30 - 12:00
Pausa Cafè
12:00 - 13:30
Segona Taula > Can Caralleu - Sala 3
Moderador:
Esteban Sepúlveda Ramos. Hospital Psiquiatric Universitari Institut Pere Mata. Reus. U. Rovira i Virgili.
Demències ràpidament progressives
Ponent:
Jordi Serra-Mestres. Consultor psiquiatria geriàtrica
Transtorns de la son
Ponent:
Sara Crivillés Mas. Hospital de Sant Pau i la Santa Creu
Abús de substàncies en l’edat avançada en psiquiatria geriàtrica d’enllaç
Ponent:
Cristina Pujol Riera. Consorci Corporació Sanitària Parc taulí
13:30 - 13:45
Clausura > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Anna Catalan. Hospital Sant Pau i la Santa Creu