Activitats

Curs d’especialització en Escales Clíniques de Mesura en Psiquiatria 2023
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Febrer de 2022 | 16:00h | Sala 9
Director:
Narcís Cardoner Álvarez. Hospital Parc Taulí
Coordinen:
Francina Fonseca Casals. Hospital del Mar
Marta Coromina Sadurni. Hospital Sant Joan de Déu
Co-directora:
Anna Martín Blanco. Hospital de Sant Pau
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 1.50 ECTS

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 2 de febrer de 2023 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Mania - Escala Young > Can Caralleu - Sala 9
Professora:
Mercè Comes Forastero. Hospital clínic
Dijous, 9 de febrer de 2023 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Esquizofrènia - Escala PANSS > Can Caralleu - Sala 9
Professora:
Clara Serra Arumí. Hospital Sant Joan de Déu
Dijous, 16 de febrer de 2023 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
TOC - Escala De Yale Browm > Can Caralleu - Sala 9
Professors:
Dr. Cinto Segalàs Cosi. Hospital Bellvitge
Dra. Maria del Pino Alonso Ortega. Hospital Bellvitge
Dijous, 23 de febrer de 2023 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Depressió - Hamilton i Montgomery Asberg > Can Caralleu - Sala 9
Professors:
Dolors Puigdemont Campos. Hospital de Sant Pau
Francisco Javier De Diego Adeliño. Hospital de Sant Pau