Borsa de treball


Data Publicació: 11-11-2020
Referència: 11186
Descripció:

ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182 Precisa Metge/essa Psiquiatre/a pel Programa d’atenció domiciliaria (PAD). Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria (títol homologat a Espanya). Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Incorporació Gener 2021 Jornada completa (37.5h/setmana) Condicions retributives segons Conveni (código de convenio núm. 79100135012015). Contacte: Gemma Carbó convocatoria@csm9b.com

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2020
Referència: 11172
Descripció:

Ref.: Convocatòria Psiquiatria, octubre 2020 1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de metge/essa especialista en Psiquiatria per al Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, per l’àmbit d’hospitalització i/o àmbit comunitari. 2. S’ofereix: • Contracte indefinit a jornada completa, iniciant la relació laboral amb un contracte eventual de 6 mesos. • Retribució salarial corresponent al grup 1.2 AS-TGS Nivell III del conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial en l’especialitat de Psiquiatria, que habiliti per a l’exercici professional. • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional. 4. Es valorarà: • Experiència, formació, docència i recerca en temes relacionats amb la pràctica clínica en el camp de la Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions. • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 3. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 4. Resolució provisional del procés 5. Presentació d’al·legacions 6. Resolució definitiva del procés 6. Presentació de sol·licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol·licitud i la següent documentació: • Fotocòpia del DNI o passaport. • Currículum vitae. • Còpia del títol de l’especialitat i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. al Departament de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@gss.cat, fins al 23 de novembre de 2020, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió. 7. Òrgan de selecció El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, les funcions del qual seran valorar la idoneïtat dels Currículums i realitzar l’entrevista professional. La composició de l’òrgan de selecció serà: President: Gerent/a Territorial, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Persones i Desenvolupament Professional, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Centre, o persona en qui delegui Vocal: Cap de l’àrea d’hospitalització del Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addicions, o persona en qui delegui Vocal: Coordinador/a del Centre de Salut Mental d’Adults i del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències de la Regió Sanitària de Lleida, o persona en qui delegui Vocal sense vot: 1 membre del Comitè d’Empresa 8. Informació sobre el procés La informació referent a aquest procés de selecció es publicarà a la Web i Intranet de Gestió de Serveis Sanitaris i en el tauler d’anuncis del Departament de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari de Santa Maria. Iolanda Tabarés Pascual Directora de Persones i Desenvolupament Professional Lleida, 23 d’octubre de 2020

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-09-2020
Referència: 11030
Descripció:

Necessitem incorporar un psiquiatre a un centre mèdic privat a l'àrea de Barcelona per donar servei principalment a clients assegurats. El centre pertany al Grup Echevarne i funciona a ple rendiment. Existeix la possibilitat d'ampliar la col·laboració en altres centres del grup, tan en l'àmbit ambulatori com hospitalari.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-09-2020
Referència: 10995
Descripció:

Es requereix Psiquiatra per treballar en un dels centres de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata. - assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients adults en quant a diagnòstic i tractament - participar en l'organització, planificació i objectius dels programes de la Unitat Vacant estable, conveni SISCAT. Horari 8h a 15h, els dilluns fins les 17:30

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-07-2020
Referència: 10707
Descripció:

Es precisa incorporar Metge/essa Psiquiatre/a per al nostre centre de Sant Boi per el servei d'Aguts i Hospital de Dia. Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència clínica prèvia en unitats d‘hospitalització i atenció ambulatòria d’adults. Oferim: Contractació indefinida amb jornada completa. Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’ equips Condicions Econòmiques i Laborals: Incorporació immediata - Contractació indefinida -Jornada completa de 37,75 hores i horari de dilluns a divendres (a definir en entrevista)- Condicions retributives segons Conveni SISCAT(a comentar en entrevista). Contacte: Beatriz Ramos (bramos.hbmenni@hospitalarias.es)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-06-2020
Referència: 10563
Descripció:

Hospital Universitari General de Catalunya, ubicat a Sant Cugat del Vallès, precisa incorporar un Facultatiu especialista en Psiquiatria per incorporar-se al seu Servei de Psiquiatría que dona atenció a l'estudi, diagnòstic i tractament de la patología relacionada amb la salud mental en les seves àrees psiquiàtrica i psicològica. Es requereix: • Experiencia en l'àmbit hospitalari en Psiquiatría General. • Titulació oficial (homologat en el cas de títol obtingut a l'estranger) • possibilitat d’incorporació durant el mes de juliol. S’ofereix: • Contracte laboral de 20h setmanals • salari competitiu • Formació contínua Interessats enviar CV a laia.forges@quironsalud.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-06-2020
Referència: 10559
Descripció:

Volem incorporar a un/a PSIQUIATRA per realitzar 30 hores setmanals (horari a convenir) en un dels nostres centres de MC Mutual de Barcelona.

 

¿Que oferim?

 

- Posició estable: contracte indefinit.

- Salari fixe + variable

- Possibilitat de formació dins de l'organització.

- Amplis beneficis socials y permisos millorats (assegurança de vida, pla de pensions, xecs gourmet, tiquets guarderia i transport, carrera professional , permís de maternitat i paternitat ampliats, entre altres).

 

Si vols conèixer més sobre MC MUTUAL, en aquest vídeo un dels nostres usuaris t’explica la seva experiència: http://youtu.be/qUBHLuLyeeg

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-06-2020
Referència: 10560
Descripció:

Fundació Aspace Catalunya vol incorporar un/a metge/ssa especialista en PSIQUIATRIA amb una jornada parcial (mitja jornada per al seu Servei Ambulatori Especialitzat en paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament neurològic, centre de referència supraterritorial que atén a població infantil i adulta. REQUERIM: - Formació reglada: Grau en Medicina, especialitat Psiquiatria - Es valorarà la formació específica en l’àmbit de la discapacitat, així com, formació en Paràlisi Cerebral. - Experiència: •Experiència mínima i consolidada d’almenys 1 any com a especialista en psiquiatria •Es valorarà experiència en psiquiatria infantil o adulta. •Experiència en treball multidisciplinar (amb altres professionals compartint objectius comuns) •Es valorarà experiència en treball amb usuaris amb discapacitat i a poder ser amb Paràlisi Cerebral - Competències: - Capacitat per treballar en un equip interdisciplinar, proactivitat i capacitat resolutiva, habilitats relacionals i comunicatives: comunicació amb usuaris i famílies així com dins l’equip de treball, Flexibilitat i adaptabilitat, domini de paquet Office per a la realització d’informes, ús correu electrònic, etc. OFERIM: Contractació laboral a jornada parcial sota condicions de Conveni SISCAT. Flexibilitat horària, formar part d'un equip multidisciplinar i bon ambient laboral. Per a més informació podeu consultar la web: www.aspace.cat. L'oferta ampliada, la trobareu a l'enllaç: http://aspace.cat/ca/colabora/treballa-amb-nosaltres/processos-de-seleccio Enviment de Cvs: rrhhcv@aspace.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-06-2020
Referència: 10533
Descripció:

BUSQUEM una persona amb habilitats per treballar en equip, resolutiva i

orientada a les persones. Títol de metge especialista en psiquiatria, amb

formació i experiència a l’àmbit assistencial ambulatori i hospitalari.

ES VALORARÀ el català parlat i escrit, així com el coneixement d’altres

idiomes.

LA FUNCIÓ PRINCIPAL SERÀ:

Treballar al Servei de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de

Meritxell, tant a l’àmbit ambulatori, com hospitalització i guàrdies

mèdiques.

LA NOSTRA OFERTA ÉS

- Jornada 40 h setmanals.

- Formació continuada.

- Bon ambient de treball.

- Retribució de 54.386,67€ anyals, corresponents al Nivell IV de la graella salarial.

Totes les persones interessades podeu fer arribar el vostre currículum vitae

actualitzat a l’adreça recursoshumans@saas.ad de l’Àrea de Persones.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-06-2020
Referència: 10462
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió liderar la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental, així com les persones que en formen part, garantint els recursos humans, materials i pressupostaris necessaris per portar a terme l’activitat de Salut Mental i l’assoliment dels objectius definits per la Gerència, establint una bona comunicació entre els diferents integrants dels equips i fomentant dinàmiques de treball que permetin garantir l’eficiència i la qualitat assistencial. Requerim:  Titulació d’especialista en psiquiatria i salut mental.  Experiència mínima de 5 anys en lloc similar.  Es valorarà formació en gestió.  Es valorarà titulació de doctorat. Oferim:  Incorporació a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària.  Contracte indefinit  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència DASM6/20 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

<