Borsa de treball


Data Publicació: 07-05-2021
Referència: 11812
Descripció:

El servei de psiquiatria de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol segueix creixent. Oferim 2 places de psiquiatria i 3 de psicologia clínica per a incorporació immediata. L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol és un dels 8 hospitals públics de Catalunya gestionats per l'Institut Català de la Salut (ICS). És un hospital universitari vinculat amb la Universitat Autònoma de Barcelona amb unitat docent pròpia, acreditat per a la docència MIR, EIR i PIR. En el Servei de Psiquiatria treballem des d'un model assistencial centrat en la persona, amb programes destinats a la millora contínua i basats en l'evidència científica i en la innovació Les places ofertades són: - 2 places de Psiquiatria Hospitalària (40 hores): atenció a les consultes d' urgències de psiquiatria, possibilitat d' implementació programa SAFEWARDS a urgències i disseny de programa d' hospitalització breu. CV

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-05-2021
Referència: 11817
Descripció:

Servei de Salut Mental i Addiccions-Fundació Sanitària Mollet (Barcelona) CONVOCATÒRIA DE 1 PLAÇA DE PSIQUIATRE/A Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Psiquiatria. Es valorarà experiència laboral en Psicosi incipient, Hospitalització domiciliària, Psiquiatria ambulatòria i coordinació amb Atenció Primària. Competències: El / la professional que busquem ha de complir les següents competències: Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora contínua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Sota la dependència i la Direcció de el Cap de Servei de Salut Mental i Addiccions, realitzarà les funcions requerides del Servei, amb dedicació prioritària al PROGRAMA DE PSICOSI INCIPIENT, HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA I CSMA (Centre de Salut Mental d'Adults Ambulatori). Jornada completa (conveni SISCAT), en concepte de contracte indefinit. Presentació de CV al mail cv.rrhh@fsm.cat o a.corominas@fsm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-04-2021
Referència: 11765
Descripció:

Grup Policlinic cerca incorporar Psiquiatres per cobrir la alta demanda dels seus centres d'atenció privada a Barcelona i Reus (Tarragona). Oferim  relació Mercantil amb percentatge sobre les visites. Horari a  convenir segons la disponibilitat del metge. Imprescindible títol homologat i residencia actual a la zona. Grup Policlinic és la xarxa més important de Centres Mèdics Assistencials de Catalunya, no vinculada a la Sanitat Pública, realitzant una mitjana de 30.000 visites mensuals. Interessats enviar currículum vitae resumit a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-04-2021
Referència: 11767
Descripció:

FORMACIÓ: Metge/ssa amb l'especialitat de psiquiatria EXPERIÈNCIA EN: Psicopatologia i diagnòstic diferencial, tractaments psicofarmacològics, intervencions psicoterapèutiques, treball en equip multidisciplinar, treball en l'àmbit de la salut mental comunitària, treball amb l'atenció primària de salut i recursos comunitaris. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: erp gestió sanitària, preferiblement EKON, Microsoft Office. CONTRACTACIÓ: 1 ANY. RENOVABLE JORANDA: COMPLERTA (37,5H SETMANALS) REMUNERACIÓ BRUTA ANYAL APROXIMADA: 48.853 €

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-04-2021
Referència: 11768
Descripció:

FORMACIÓ: Metge/ssa amb l'especialitat de psiquiatria EXPERIÈNCIA EN: Atenció a la població infantojuvenil, psicopatologia i psicofarmacologia, intervencions psicoterapèutiques, treball amb escoles d' educació especial, treball en equip multidisciplinar, treball en l'àmbit de la salut mental comunitària, treball amb l'atenció primària de salut i recursos comunitaris. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: erp gestió sanitària, preferiblement EKON, Microsoft Office. CONTRACTACIÓ: 1 ANY. RENOVABLE JORANDA: COMPLERTA (37,5H SETMANALS) REMUNERACIÓ BRUTA ANYAL APROXIMADA: 48.853 €

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-04-2021
Referència: 11770
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar, supervisar i dirigir als facultatius del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requisits:  Titulació d’Especialista en Psiquiatria i Salut Mental.  5 anys d’experiència com a especialista. Es valorarà:  Experiència en lloc similar.  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.  Experiència docent i investigadora.  Titulació de Doctorat.  Anglès. Oferim:  Incorporació a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el14 de maig del 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-04-2021
Referència: 11771
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults i addiccions Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Incorporació en l’equip de treball de Salut Mental Adults de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MEPA4/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 14 de maig del 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-04-2021
Referència: 11741
Descripció:

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per al Centre de Salut Mental Parc Taulí, model en Salut Mental Comunitària, necessita incorporar 1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA.  

 

ES VALORARÀ:

  • Currículum vitae.
  • Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults i en addiccions.
  • Experiència en salut mental comunitària.
  • Experiència en atenció integrada a pacients psiquiàtrics aguts i atenció continuada.
  • Experiència en investigació i docència.
  • Capacitat de treball en equips multidisciplinars, de comunicació i d’empatia vers als usuaris i familiars.
  • Capacitat per la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius de l’entorn de Salut Mental (urgències, hospitalització i ambulatori, recursos comunitaris de salut i socials).

 

S’OFEREIX:

Incorporació immediata a l’equip de treball de Centre de Salut Mental del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari. Institució amb una amplia experiència docent, en recerca i formació continuada especialitzada.

La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o transitòriament altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentaria de la plaça amb caràcter definitiu.Les condicions laborals, son les establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa i amb cobertura d’atenció continuada (guàrdies).

Requisits

  • Títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia.
  • Títol d’especialista en Psiquiatria (aquest requisit haurà de complir-se en el moment de la incorporació).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-03-2021
Referència: 11615
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSES PSIQUIATRES PER CENTRE DE SALUT MENTAL I ATENCIÓ DOMICILIARIA GARRAF S’ofereix:  TIPUS DE CONTRACTE: INDEFINIT  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  CENTRE TREBALL: Vilanova i la Geltru Es requereix:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en equips de Treball Assertiu Comunitari  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: GARRAF MARÇ 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-03-2021
Referència: 11598
Descripció:

UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN MEDICINA, ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA (ATENCIÓ PRIMÀRIA) 1. S’OFEREIX • Incorporació immediata a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. • Jornada laboral de 40 hores setmanals amb contracte de interinitat per vacant. • Ubicació al Centre de Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet. 2. FUNCIONS Garantir l’assistència mèdica al malalt/a, exercint totes les actuacions de gestió, diagnòstiques, terapèutiques i de pronòstic dels/les pacients, així com docents i de recerca, i tot cobrint a la vegada les necessitats assistencials pròpies del servei. • Desenvolupar tasques assistencials pel que fa a problemes i trastorns de salut mental i addiccions a nivell de la població comunitària de referència. • Realitzar orientació diagnòstica i de tractament a pacients i famílies. • Participar i coordinar-se amb la Xarxa d’Assistència Primària de Salut. • Coordinar-se amb la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i amb la Xarxa Social Comunitària. • Participar en activitats de recerca, docència i formació continuada. per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les seves tasques. 3. REQUISITS • Formació acadèmica:  Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i Cirurgia, amb titulació expedida per una Universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent.  Especialitat en Psiquiatria, amb titulació expedida per Ministeri espanyol o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. • Experiència professional:  Experiència professional acreditada, com a metge/essa especialista en Psiquiatria, en un centre de Salut Mental d'una institució hospitalària. 4. ES VALORARÀ • Experiència clínica. • Formació addicional relaciona amb el lloc de treball. • Mèrits científics i recerca efectuada. • Idiomes i altre formació complementària. 5. COMPETÈNCIES • Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del canvi/innovació. • Competències específiques: presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, i treball en equip. • Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació. 6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE • Termini de presentació de sol·licituds: fins a cobertura del lloc de treball. • Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés disponible al web del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae, mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que trobaràs sota el menú de l'esquerra de la pàgina web. • També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat dels títols acadèmics i de les acreditacions de l'experiència professional. • Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran una entrevista personal amb el cap de secció de Primària i Programes Especials o persona en qui delegui, i un/a membre de l’equip de RRHH. • Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment immediatament anterior a la seva contractació. • En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: ofertestreball@parcdesalutmar.cat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-03-2021
Referència: 11596
Descripció:

Si te interesa la psiquiatría infantil y juvenil, y quieres trabajar en un equipo dinámico, multidisciplinar y en crecimiento, esta oferta te puede interesar.
SJD Terres de Lleida gestiona HDIJ (hospitalización parcial infanto-juvenil), CSMIJ (Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil) y programas destinados para la atención de la población infanto-juvenil en la comunidad (Programa Soporte Primaria, intervención en aulas de atención integral en las escuelas, PSI infanto-juvenil…) con previsión de desplegar nuevos programas de forma inminente.
El nuevo lugar de trabajo está integrado en un área de salud mental infantil y juvenil de SJD Terres de Lleida, que consta de 10 psiquiatras, 21 psicólogos/as, 1 médico/a neuropediatra, 4 enfermeros/as, 5 educadores/as sociales, 5 terapeutas ocupacionales así como otros profesionales asistenciales. La unidad está integrada también dentro de la unidad docente multiprofesional de salud mental MIR, PIR y EIR de Lleida.
Requisitos:
 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2021.
Se valorará:
 Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil (Centro de Salud Mental y/o Hospital de Día Infantil y Juvenil).  Capacidad de empatía y habilidad comunicativa.  Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar.  Comunicaciones, publicaciones e interés en participar en proyectos de investigación.  Carnet de conducir.
Página 2 de 2
Se ofrece:
Contrato Indefinido.
Jornada completa (37,5 h/semanales).
Carrera profesional y formación continuada.
Retribución según convenio SISCAT.
Incorporación inmediata.
Lugar de trabajo: CSMIJ y Hospital de Día - Sant Joan de Déu Terres de Lleida Hospital de Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida.
Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh.lle@sjd-lleida.org, indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSQ-2021-25020

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-03-2021
Referència: 11533
Descripció:

Bon dia A l'hospital de Sant Pau s'ofereix una plaça d'adjunt a 35 hores, amb la possibilitat de fer recerca en el camp de l'Esquizofrènia: DBS EN ESQUIZOFRÈNIA , TELEPSIQUIATRIA I ESQUIZOFRÈNIA RESISTENT. Molt bon ambient de treball. Possibilitats de continuïtat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-03-2021
Referència: 11529
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata necessita incorpora metges especialistes en psiquiatria per els seus centres ubicats a la província de Tarragona, tant en Hospitalització com en la Xarxa Comunitària, Centres de Salut Mental infanto-juvenil i d’Adults
Tasques a realitzar: assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en el seu diagnòstic i tractament. Participar ena activitats docents.
Requisits: Llicenciatura en medicina i cirurgia, especialitat en psiquiatria.
S’ofereix:
Contracte laboral d'1 any amb possibilitat de passar a indefinit si hi ha acord entre les parts.
Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent.
Salari estipulat amb el conveni SISCAT.
Procediment: els interessats heu d'enviar el CV i una breu carta de presentació a garcias@peremata.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-03-2021
Referència: 11521
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA PSIQUIATRE ATENCIÓ DOMICILARIA S’ofereix:  DEDICACIÓ: Completa  CENTRE DE TREBALL: Delta Litoral (Castelldefels, Gavà, Viladecans i Prat)  INCORPORACIÓ: Immediata  TIPUS DE CONTRACTE: Suplència de llarga durada Es requereix:  Especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips multidisciplinaris  Experiència en Salut Mental Comunitària  Permís de conduir Es valorarà:  Experiència en equips de Treball Assertiu Comunitari  Coneixements de l’àmbit d’urgències i unitats d’aguts  Capacitat d’innovació organitzativa i ús de TIC  Publicacions vinculades a l’avaluació de programes i serveis  Habilitats: Treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència aplicada a la clínica  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: ADI DELTA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-03-2021
Referència: 11522
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSES PSIQUIATRES PER CENTRE DE SALUT MENTAL GARRAF S’ofereix:  TIPUS DE CONTRACTE: Suplències amb possibilitat de continuïtat  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  CENTRE TREBALL: Vilanova i la Geltru Es requereix:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en equips de Treball Assertiu Comunitari  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: GARRAF MARÇ 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-01-2021
Referència: 11339
Descripció:

El Centre Mèdic NAME de Badalona cerca Psiquiatra a temps parcial (1 - 2 móduls setmanals, preferiblement de tardes). La remuneració és fixa de 750 € mensuals per módul. Pàrking gratuït. Incorporació inmediata. Es obligatori comptar amb el títol de especialista reconegut a Espanya. Es valorarà positivament el pertànyer a ASC.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-12-2020
Referència: 11276
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts Adults i Infanto/Juvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, Així mateix es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en psiquiatria d'adults Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle pròpi Disponibilitat horaria S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata Interessats/des Enviar currículum vitae i carta de presentació a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-12-2020
Referència: 11278
Descripció:

S'ofereix feina per metge/ssa psiquiatra a hores convingudes a IJSalut Banyoles Centre mèdic homologat privat. Visites privades i mútues. Incorporació inmediata, interessats enviar CV a info@ijsalut.com + info trucar 972573533 / 646875098

Sol·licitar més informació

<