Borsa de treball


Data Publicació: 26-11-2021
Referència: 12670
Descripció:

OFERTA PER COBRIR DOS LLOCS DE TREBALL, DE 40 HORES SETMANALS, AL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA. DOS LLOCS DE TREBALL DE METGE/ESSA ADJUNT/A, ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA, DE L’INSTITUT DE NEUROPSIQUIATRIA I ADDICIONS (INAD) 1. S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Contracte d'interinitat, amb jornada laboral de 40 hores setmanals. - Integració dins de l’Àrea de Salut Mental de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. - Ubicació en * Centre de Salut Mental d'Adults de l'àrea d'influència de Hospital del Mar (lloc de treball 1) * Unitat Hospitalària de Rehabilitació Psicosocial (lloc de treball 2). 2. FUNCIONS - Desenvolupar tasques i habilitats en l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals. - Participar en el seu seguiment i elaborar plans terapèutics per a pacients amb trastorns mentals. - Desenvolupar tasques de recerca clínica. - Donar formació a professionals d'altres àmbits en l'avaluació i tractament dels problemes de Salut Mental. - Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les pròpies tasques. 3. REQUISITS - Formació acadèmica: * Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. - Experiència professional: * Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria. 4. ES VALORARÀ - Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria, dins l'Atenció Primària i Comunitària en un Centre de Salut Mental d'Adults (lloc1). - Experiència professional acreditada, com a metge/essa especialista en Psiquiatria, en un centre hospitalari dins d'una Unitat Hospitalària de Rehabilitació Psicosocial (lloc 2). - Formació en les següents àrees: psiquiatria clínica, abordatge integral i habilitats terapèutiques. - Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb el lloc de treball. - Activitat docent i científica. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-11-2021
Referència: 12675
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) necessita cobrir diverses places d'especialista en psiquiatria d'adults i d'infantojuvenil. Es requereixen per a CSM d’adults, CSM infantojuvenil, Hospitalització d’aguts i Hospitalització domiciliària. S'ofereix: • Contracte a jornada completa segons les condicions del conveni SISCAT. • Possibilitat d’incorporar-se a l’equip de guàrdies de psiquiatria del CST i als diversos grups d’investigació del CST. • Participació en tasques docents de pregrau i postgrau. • Flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar en un bon ambient de treball. • Possibilitat d'incorporació immediata i segons disponibilitats dels candidats/es. • Possibilitats d’adaptar les funcions i responsabilitats encomanades, en funció del perfil i interessos del candidat/a. A més de la formació i experiència en psiquiatria, es valorarà l'interès i l'experiència en psiquiatria comunitària i hospitalària, en el tractament de trastorns mentals greus, la inquietud per la formació continuada, l'experiència docent i investigadora, l'habilitat, l'experiència i les competències en el treball en equip multidisciplinari, la capacitat de coordinació amb altres dispositius sanitaris i no sanitaris, una actitud empàtica amb les persones ateses i les seves famílies, i una mirada ètica de l'activitat laboral. Les persones interessades han d’enviar el seu CV a mfite@cst.cat i spsiquiatria@cst.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12669
Descripció:

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i de recerca, integrada a dos grans àmbits: Salut Mental i Hospital de Sant Boi. La Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu acompanya les persones amb trastorns mentals al llarg de la vida, en tots els àmbits, en totes les circumstàncies i amb els recursos que necessiten. Parc Sanitari Sant Joan de Déu treballa de manera integrada amb els diferents agents territorials, ja siguin sanitaris, socials, educatius o judicials, entre d'altres, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Tot això garantint la participació activa de la persona, els seus familiars i l'entorn en la presa de decisions compartides del procés assistencial, des de la prevenció, la detecció primerenca, el tractament, la rehabilitació i la reinserció. Necessitem incorporar professionals a l'àrea d'Atenció Comunitària a diferents Centres de Salut Mental per a adults a Barcelona (Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Cornellà, Gavà) S'ofereix:  Contracte indefinit  HORARI: Jornada completa (38 h setmanals)  SALARI: Segons conveni SISCAT Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d'especialista en procés d'homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Investigació i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/des enviar currículum vitae i indicar referència de l'oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. ​​+34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: METGES/ES PSIQUIATRES CENTRES DE SALUT MENTAL

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12667
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar PSIQUIATRAS para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada de Vallés Occcidental Ofrecemos relación mercantil con porcentaje sobre las visitas. Horario a convenir según disponibilidad. Imprescindible título homologado y residencia actual en la zona. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña,  no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a:  rrhh@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-11-2021
Referència: 12668
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts Adults i Infanto/Juvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, Així mateix es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria, via MIR Es valorarà: Experiència en unitat d'aguts i subaguts Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) Permís de conduir i vehicle pròpi Disponibilitat horaria S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponiblitat del candidat/a Interessats/des Enviar currículum vitae a seleccio@althaia.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12638
Descripció:

S’ofereix:  DEDICACIÓ: Completa  CENTRE DE TREBALL: Barcelona (Numància) Es requereix:  Especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Coneixements i experiència en unitats d’aguts  Habilitats: Treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència aplicada a la clínica  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: NUMÀNCIA AGUTS 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2021
Referència: 12651
Descripció:

A l’ Hospital Germans Trias oferim ara una plaça d' especialista en Psicologia Clínica amb les següents funcions: - 20h a l’ equip de psicòlogues per atenció i tractament del trauma en l’abús sexual i altres tipus de maltractament infantil. - 20h a l’ equip de salut mental perinatal. Indispensable títol d’especialista en psicologia clínica (via PIR). Es valorarà experiència en tractament de trauma i estrés agut i salut mental perinatal. Interessats envieu el CV a: mariagiralt.germanstrias@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-11-2021
Referència: 12634
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar i participar en la planificació organitzativa dels facultatius de l’àrea i de l’atenció continuada de salut mental, per a garantir una assistència integral correcte entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població i del propi servei. Requisits:  Titulació d’Especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infantojuvenil  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips  Experiència docent i investigadora  Titulació de Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària  Contracte indefinit  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CHSMIJ11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 6 de desembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12597
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en el Centre de Salut Mental Adults de Terrassa de la Direcció Assistencial de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referènciaMPCSMA11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-11-2021
Referència: 12599
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en l’equip de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Sant Cugat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPCOM11/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2021
Referència: 12522
Descripció:

Es demana: • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en Psiquiatria. • Interès en salut mental infanto-juvenil. Es valorarà: • Experiència assistencial en llocs de treball similars. • Habilitats en treball en equip. • Interès i experiència en treball comunitari. • Coneixement dels serveis del territori . • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 22 de novembre de 2021 inclòs, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència (ref. sm 07/21). • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2021
Referència: 12523
Descripció:

Es demana:  Llicenciatura en Medicina.  Especialista en Psiquiatria. Es valorarà: • Experiència assistencial en llocs de treball similars. • Habilitats en treball en equip. • Interès i experiència en treball comunitari. • Coneixement dels serveis del territori . • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitatacreditada).) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 22 de novembre de 2021, la següent documentació:  Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència (ref. sm 08/21).  Currículum i fotografia actual mida carnet.  Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-11-2021
Referència: 12527
Descripció:

Benito Menni CASM ubicado en Sant Boi de Ll. precisa incorporar para su centro de hospitalización de Sant Boi un/una Psiquiatra para su Unidad de Agudos. Requisitos: Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria. Capacitat de treball orientada al tractament multidisciplinar, a la continuïtat terapèutica i l’apoderament i recuperació dels afectats. Disponibilitat d’incorporacióimmediata. Se valorará: Experiència clínica prèvia en unitats d‘hospitalització. Mèrits acadèmics en docència i investigació. Coneixements d’idiomes. Ofrecemos: Contractació indefinida a jornada completa (37,75h/setmanals). Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips. INCORPRACIÓN Inmediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-10-2021
Referència: 12510
Descripció:

ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182 Precisa Metge/essa Psiquiatre/a al CSMA. Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Incorporació immediata Jornada completa (37.5h/setmana) Condicions retributives segons Conveni (codi del conveni núm. 79100135012015). Contacte: Gemma Carbó - convocatoria@csm9b.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2021
Referència: 12504
Descripció:

CSMA GARRAF S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa  CENTRE DE TREBALL: Vilanova i la Geltrú Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Formació en patologia dual  Interès en l’atenció a les persones amb Trastorn Psicòtic Incipient  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 12484
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar i participar en la planificació organitzativa dels facultatius de l’àrea i de l’atenció continuada de salut mental, per a garantir una assistència integral correcte entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població i del propi servei. Requisits:  Titulació d’Especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental d’aguts  Formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips  Experiència docent i investigadora  Titulació de Doctorat  Anglès Oferim:  Incorporació en la Direcció Assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, integrada per un centre hospitalari d’alta complexitat i 9 centres d’atenció primària  Contracte indefinit  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència CASMA10/21 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es fins el 3 de novembre de 2021.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-10-2021
Referència: 12442
Descripció:

S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència en equips assertius comunitaris  Coneixements dels dispositius d’atenció comunitària.  Coneixement de Programes de Primers Episodis Piscòtics ( PAE-TPI )  Experiència, iniciativa i motivació en el Programa de Suport a la Primària  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA CIUTAT VELLA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-10-2021
Referència: 12429
Descripció:

Benito Menni CASM ubicado en Sant Boi de Ll. (Barcelona) precisa incorporar para su Área de Psicogeriatria un/una Médico especialista en Psiquiatría. Requisitos: Estar en posesión del título de especialista en Psiquiatria. Formación y experiencia en el ámbito de la Salud Mental y atención Psicogeriatra. Disponibilidad de incorporación inmediata. Se valorará: Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar y orientación a resutados y calidad. Méritos académicos en docéncia e investigación. Conocimiento en idiomas. Ofrecemos: Trabajo en equipo con profesionales de diversas especialidades médicas: geriatría, psiquiatría, neurología y otras titulaciones (psicología, enfermería y trabajo social). Atención ambulatoria a la EAIA y atención hospitalaria de media/larga estancia. Proyección profesional en los ámbitos asistencial, docente, investigador y de liderazgo de equipos. INCORPRACIÓN Inmediata

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2021
Referència: 12409
Descripció:

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, per al Centre de Salut Mental, necessita incorporar 4 METGES/METGESSES ESPECIALISTES EN PSIQUIATRIA (3 per l’àmbit de psiquiatria infanto-juvenil i 1 per l’àmbit de psiquiatria d’adults). Es valorarà, per tots els llocs de treball: Infanto-juvenil i adults: Currículum Vitae. Experiència docent i investigadora. Experiència clínica en Salut Mental Comunitària i Hospitalària. Capacitat de col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius de l'entorn de Salut Mental i Addiccions (urgències, hospitalització i ambulatoris, salut comunitària i recursos socials). Capacitat de treball en equips multidisciplinaris, comunicació i empatia. Per als llocs de treball de l’àmbit infanto-juvenil, es valorarà, a més a més, els aspectes següents: Formació conitnuada en Salut Mental infanto-juvenil. Experiència en l´atenció i tractament als trastorns de la conducta alimentària (a). Experiència en l’atenció i tractament en primers episodis psicòtics (b). Experiència en gestió (c). Per al lloc de treball de l’àmbit d’adults, es valorarà, a més a més, l’aspecte següent: Formació continuada en Salut Mental i Addiccions. S’OFEREIX: Incorporació immediata a l’equip de treball del Centre de Salut Mental del Consorci Corporació Sanitària Taulí, Institució amb una amplia experiència docent, de recerca i en formació continuada especialitzada. La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa i amb cobertura d’atenció continuada (guàrdies). Requisitos Títol de llicenciatura/ grau en Medicina i Cirurgia General. Títol d’especialista en psiquiatria (en el moment de la incorporació).

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12399
Descripció:

S’ofereix:  DEDICACIÓ: Completa  CENTRE DE TREBALL: Sant Boi de Llobregat  INCORPORACIÓ: Immediata  TIPUS DE CONTRACTE: Indefinit Requisits:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en l’àmbit hospitalari i d’urgències  Experiència en patologia aguda  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Habilitats de comunicació / empatia  Capacitat de treball en equip  Participació en projectes de Docència i Recerca Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: PSIQUIATRIA MAU 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-09-2021
Referència: 12400
Descripció:

CSMA GARRAF S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa  CENTRE DE TREBALL: Vilanova i la Geltrú Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Formació en patologia dual  Interès en l’atenció a les persones amb Trastorn Psicòtic Incipient  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA EL 10 D’OCTUBRE DE 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-09-2021
Referència: 12375
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i tractament, així com intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos en la unitat d’hospitalització o a l’àrea de salut mental de SJD. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients de la unitat d’hospitalització de l’àrea de salut mental i les seves famílies. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament. Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Desenvolupar noves línies de recerca en l’àmbit infantil i juvenil. Treballar de manera interdisciplinar amb els diferents membres del equip i altres professionals que intervenen. Promoure activitats docents vinculades a la recerca que es desenvoluparà en el servei. Col·laborar en les línies estratègiques del centre i del servei. JORNADA, HORARI i CONTRACTE: La jornada serà del 100%. Horari: de Dilluns a divendres de 8:00h a 16:44h amb una hora d’interrupció per dinar. Contracte temporal amb possibilitat de conversió de contracte a indefinit. Grup professional 1. Requisitos EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia. Títol d’especialista en Psiquiatria via MIR. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària. Experiència en recerca. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. Nivell C de Català o equivalent. VALOREM: Tenir el títol de Doctor/a. Publicacions amb factor d’impacte. Direcció de tesis doctorals. Competències docents. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Formació en tècniques d’avaluació específiques acreditades (ADOS, ADI-R). Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/78153208/4590/modal Esplugues de Llobregat, 17 de setembre de 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-09-2021
Referència: 12361
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata necessita incorpora metges especialistes en psiquiatria per els seus centres ubicats a la província de Tarragona, tant en Hospitalització com en la Xarxa Comunitària, Centres de Salut Mental infanto-juvenil i d’Adults Tasques a realitzar: assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en el seu diagnòstic i tractament. Participar ena activitats docents. Requisits: Llicenciatura en medicina i cirurgia, especialitat en psiquiatria. S’ofereix: Contracte laboral d'1 any amb possibilitat de passar a indefinit si hi ha acord entre les parts. Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent. Salari estipulat amb el conveni SISCAT. Procediment: els interessats heu d'enviar el CV i una breu carta de presentació a garcias@peremata.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-09-2021
Referència: 12329
Descripció:

OFERTA DE TREBALL METGE/SSA PSIQUIATRE CSMA CORNELLÀ S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  JORNADA: Completa Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Coneixement de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596. REFERÈNCIA DE L’OFERTA: PSIQUIATRE CORNELLA 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-09-2021
Referència: 12322
Descripció:

Grup Policlinic precisa incorporar un Psiquiatra para sus centros ubicados en la zona del Vallés Occidental. Grup Policlinic es la red más importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-08-2021
Referència: 12273
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) necessita cobrir una plaça d'especialista en psiquiatria d'adults per a incorporar-se a l'equip del Centre de Salut Mental d'Adults de Terrassa, integrat a l'Àmbit d'Atenció a la Salut Mental del CST. S'ofereix: • Contracte a jornada completa segons les condicions del conveni SISCAT. • Possibilitat d’incorporar-se a l’equip de guàrdies de psiquiatria del CST i als diversos grups d’investigació del CST. • Participació en tasques docents de pregrau i postgrau. • Flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar en un bon ambient de treball. • Possibilitat d'incorporació immediata i segons disponibilitats. • Possibilitats d’adaptar les funcions i responsabilitats encomanades, en funció del perfil i interessos del candidat/a. A més de la formació i experiència en psiquiatria, es valorarà l'interès i l'experiència en psiquiatria comunitària, en el tractament de trastorns mentals greus, la inquietud per la formació continuada, l'experiència docent i investigadora, l'habilitat, l'experiència i les competències en el treball en equip multidisciplinari, la capacitat de coordinació amb altres dispositius sanitaris i no sanitaris, una actitud empàtica amb les persones ateses i les seves famílies, i una mirada ètica de l'activitat laboral. Les persones interessades han d’enviar el seu CV a mfite@cst.cat - vvalles@cst.cat i tcallorda@cst.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-08-2021
Referència: 12263
Descripció:

S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  CENTRE TREBALL: El Prat de Llobregat  JORNADA: Completa Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA EL PRAT 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-08-2021
Referència: 12258
Descripció:

El servei de psiquiatria de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol segueix creixent. Oferim 1 plaça de psiquiatria per a incorporació immediata. L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol és un dels 8 hospitals públics de Catalunya gestionats per l'Institut Català de la Salut (ICS). És un hospital universitari vinculat amb la Universitat Autònoma de Barcelona amb unitat docent pròpia, acreditat per a la docència MIR, EIR i PIR. En el Servei de Psiquiatria treballem des d'un model assistencial centrat en la persona, amb programes destinats a la millora contínua i basats en l'evidència científica i en la innovació -Condicions 1 plaça de Psiquiatria Enllaç (40 hores): - Contracte renovable fins a interinitat - Assistència ambulatòria COVID persistent - Interconsulta hospitalària - Guàrdies presencials - Activitat docent i investigadora Anima't a formar part d'un equip emergent i innovador amb una filosofia centrada en la persona. Enviar CV a: jcuevasesteban.germanstrias@gencat.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-07-2021
Referència: 12243
Descripció:

ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182 Precisa Metge/essa Psiquiatre/a pel Programa de joves. Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària,formació psicoterapèutica i experiència amb joves de 18 a 28 anys. Condicions Econòmiques i Laborals: Contracte indefinit Incorporació Setembre/Octubre Jornada 36h/setmanals dins del horari d'apertura del centre Condicions retributives segons Conveni (códi del conveni núm. 79100135012015). Contacte: Gemma Carbó convocatoria@csm9b.com www.csm9b.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-07-2021
Referència: 12244
Descripció:

ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182 Precisa Metge/essa Psiquiatre/a pel Programa d’atenció a la Gent Gran (Programa de nova creació per majors de 70 anys). Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Contracte indefinit Incorporació Immediata Jornada 36h setmanals dins de l'horari d'apertura del centre Condicions retributives segons conveni (II Conveni Col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitàris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut: código de convenio núm. 79100135012015). Contacte: Gemma Carbó convocatoria@csm9b.com Web: www.csm9bs.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-07-2021
Referència: 12231
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A METGE/SSA PSIQUIATRE CENTRE DE SALUT MENTAL CSMA EL PRAT S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  CENTRE TREBALL: El Prat de Llobregat  JORNADA: Completa Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA EL PRAT 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2021
Referència: 12210
Descripció:

Es demana: • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en Psiquiatria. • Interès en salut mental infanto-juvenil. Es valorarà: • Experiència assistencial en llocs de treball similars. • Habilitats en treball en equip. • Interès i experiència en treball comunitari. • Coneixement dels serveis del territori . • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. Barem procés de selecció • Currículum i experiència Professional: 40 punts. • Competències i habilitats: 60 punts. Procediment de selecció • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 20 d’agost de 2021 inclòs, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència (sm. 07/21). • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació. Badalona Serveis Assistencials amb CIF A-59551655 i domicili a Plaça Pau Casals, 1. 08911 Badalona (Barcelona), com a responsable del tractament l’informa que les seves dades seran tractades a efectes d’incloure’l en un procés de selecció a efectes de valorar la seva incorporació a l’equip de treball de l’entitat. Per motius de seguretat de les dades dels candidats/es, l’informem que la recepció de candidatures i CV es realitzarà única i exclusivament mitjançant comunicació electrònica a l’adreça seleccio@bsa.cat . Aquesta mesura ha sigut presa a efectes de portar una adequada gestió dels CV rebuts per tal de donar-los un tractament adequat. Quan vostè procedeixi a fer l’enviament, rebrà automàticament més informació sobre el tractament de les seves dades així com els drets que l’assisteixen a tal efecte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-07-2021
Referència: 12211
Descripció:

Es demana:  Llicenciatura en Medicina.  Especialista en Psiquiatria. Es valorarà: • Experiència assistencial en llocs de treball similars. • Habilitats en treball en equip. • Interès i experiència en treball comunitari. • Coneixement dels serveis del territori . • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. Barem procés de selecció • Currículum i experiència Professional: 40 punts. • Competències i habilitats: 60 punts. Procediment de selecció • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitatacreditada).) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 20 d’agost de 2021, la següent documentació:  Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència.  Currículum i fotografia actual mida carnet.  Fotocòpia titulació. Badalona Serveis Assistencials amb CIF A-59551655 i domicili a Plaça Pau Casals, 1. 08911 Badalona (Barcelona), com a responsable del tractament l’informa que les seves dades seran tractades a efectes d’incloure’l en un procés de selecció a efectes de valorar la seva incorporació a l’equip de treball de l’entitat. Per motius de seguretat de les dades dels candidats/es, l’informem que la recepció de candidatures i CV es realitzarà única i exclusivament mitjançant comunicació electrònica a l’adreça seleccio@bsa.cat . Aquesta mesura ha sigut presa a efectes de portar una adequada gestió dels CV rebuts per tal de donar-los un tractament adequat. Quan vostè procedeixi a fer l’enviament, rebrà automàticament més informació sobre el tractament de les seves dades així com els drets que l’assisteixen a tal efecte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-07-2021
Referència: 12193
Descripció:

Requisits: Titulat Superior, amb títol d’Especialista. Es valorarà: Experiència en lideratge d’equips i/o projectes amb visió comunitària Formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora. Experiència docent i investigadora (tutoria d’estudiants, publicacions i comunicacions científiques). Competències: El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències: • Compromís. • Integritat. • Atenció Centrada en la Persona. • Rigor i millora continua. • Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Sota la dependència i la Direcció Assistencial, els seus àmbits de responsabilitat seran: • Coordinar les activitats dels professionals del procés, orientat a obtenir els objectius i resultats esperats. • Liderar projectes de gestió clínica. • Facilitar l’adopció de canvis per a la millora continua de la qualitat. • Promoure la cultura de seguretat del pacient en els professionals que treballen en el procés assistencial. • Coordinar i desenvolupar activitats docents i de recerca. • Totes aquelles tasques directives delegades per la Direcció General i per la Direcció Assistencial de la Institució. Condicions laborals: Conveni SISCAT i els complements vinculats a les seves responsabilitats. Jornada complerta: 1688 hores any. Procés de selecció : Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau. Presentació de Currículums: A partir del 16-07-2021 fins al 01-08-2021 a l’adreça: Fundació Sanitària de Mollet, Rda. dels Pinetons 8, 08100 Mollet del Vallés o al mail cv.rrhh@fsm.cat, fent constar la referència. Cal adjuntar còpia dels mèrits al·legats, sense perjudici de presentar els originals en el moment de ser requerits. Els aspirants rebran acusament de rebuda de la sol·licitud enviada.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-07-2021
Referència: 12197
Descripció:

Es demana: - Títol especialista en psiquiatria. - Experiència en dispositius de salut mental comunitària. Es valorarà - Formació en intervencions psicoterapèutiques individuals i grupals. - Interès / experiència en intervencions familiars. - Interès / experiència en intervencions comunitàries. - Habilitats en treball en equip. - Coneixement dels serveis del territori. - Interès en la modalitat d’atenció domiciliària. Barem procés de selecció - Currículum i experiència Professional: 40 punts. - Competències i habilitats: 60 punts. Procediment de selecció - Valoració del currículum i entrevista amb els candidats seleccionats. S’ofereix: - Contracte laboral indefinit. - Retribució segons conveni SISCAT. - Incorporació immediata. - Jornada completa. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat , fins el dia 20 d’agost de 2021 inclòs, la següent documentació: - Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència - Currículum i fotografia actual mida carnet - Fotocòpia titulació Badalona Serveis Assistencials amb CIF A-59551655 i domicili a Plaça Pau Casals, 1. 08911 Badalona (Barcelona), com a responsable del tractament l’informa que les seves dades seran tractades a efectes d’incloure’l en un procés de selecció a efectes de valorar la seva incorporació a l’equip de treball de l’entitat. Per motius de seguretat de les dades dels candidats/es, l’informem que la recepció de candidatures i CV es realitzarà única i exclusivament mitjançant comunicació electrònica a l’adreça seleccio@bsa.cat . Aquesta mesura ha sigut presa a efectes de portar una adequada gestió dels CV rebuts per tal de donar-los un tractament adequat. Quan vostè procedeixi a fer l’enviament, rebrà automàticament més informació sobre el tractament de les seves dades així com els drets que l’assisteixen a tal efecte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-07-2021
Referència: 12066
Descripció:

Benito Menni CASM requereix incorporar 1 Metge/ssa especialista en Psiquiatria en el seu dispositiu CSMA de L'Hospitalet de Llobregat. FUNCIONS: Realitzar un diagnòstic i pla terapèutic sobre la base d'una adequada anamnesi i exploració de l’estat mental. Realitzar els intervencions psicoeducatives i de suport als familiars. Coordinar els actuacions assistencials sobre els pacients dels quals són terapeutes de referència, tant dins l’equip com en el circuit. Vetllar pel bon funcionament del Programa de Suport a la Primària, realitzant els consultories que li corresponen i els primeres visitis a l’àrea bàsica de salut (ABS) corresponent, juntament amb la formació dels professionals de l’ABS. Entrevistis individuals, intervencions psicoterapèutiques i seguiment clínic. Supervisió i registri de l’evolució clínica dels/els usuaris/*àries. REQUISITS • Estar en possessió del Títol d'especialista en Psiquiatria. • Formació i experiència en l'àmbit de la Salut Mental comunitària. • Disponibilitat d'incorporació immediata. ES VALORARÀ • Capacitat de treball en equip multidisciplinari, orientació a resultats i qualitat. • Mèrits acadèmics en docència i recerca. • Coneixement d'idiomes. S'OFEREIX • Contracte indefinit a jornada completa • Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d'equips.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-07-2021
Referència: 12068
Descripció:

Benito Menni CASM requereix incorporar 1 Metge especialista en Psiquiatria, en plaça mixta de 50% CSMA i 50% Unitat d'Aguts Granollers. FUNCIONS: Realitzar un diagnòstic i pla terapèutic sobre la base d'una adequada anamnesi i exploració de l’estat mental. Realitzar els intervencions psicoeducatives i de suport als familiars. Coordinar els actuacions assistencials sobre els pacients dels quals són terapeutes de referència, tant dins l’equip com en el circuit. Vetllar pel bon funcionament del Programa de Suport a la Primària, realitzant els consultories que li corresponen i els primeres visitis a l’àrea bàsica de salut (ABS) corresponent, juntament amb la formació dels professionals de l’ABS. Entrevistis individuals, intervencions psicoterapèutiques i seguiment clínic. Supervisió i registri de l’evolució clínica dels/els usuaris/*àries. Determinar el caràcter i els condicions de l’ingrés: voluntari/*involuntari, règim e visitis, etc. Participació en el disseny elaboració i revisió dels programis d’intervenció (PTI o PIRR) REQUISITS • Estar en possessió del Títol d'especialista en Psiquiatria. • Formació i experiència en l'àmbit de la Salut Mental comunitària i/o hospitalització. • Disponibilitat d'incorporació immediata. ES VALORARÀ • Capacitat de treball en equip multidisciplinari, orientació a resultats i qualitat. • Mèrits acadèmics en docència i recerca. • Coneixement d'idiomes. S'OFEREIX • Contracte indefinit a jornada completa • Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d'equips.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-07-2021
Referència: 12069
Descripció:

Benito Menni CASM requereix incorporar 1 metge/ssa especialista en Psiquiatría o 1 Psicòleg/loga especialista en Psicologia Clínica per a coordinar els dispositius de CSMA i CAS de Sant Boi de Llobregat. LLOC VACANT: Coordinador/a CSMA/CAS Sant Boi de Ll. GRUP PROFESSIONAL: 1010-AS-TGS- N-III DEDICACIÓ: Jornada Completa (37,75 hores/setmanals) DATA APROX. D’INCORPORACIÓ: Immediata FUNCIONS: Les funcions i responsabilitats prevalents inicialment assignades seran les inherents al càrrec, que es duran a terme a tot moment segons la Missió, Visió i Valors Institucionals, i que, entre altres i a títol enunciatiu, es detallen: • Planificar, organitzar, avaluar i dirigir el bon funcionament dels dispositius CSMA i CAS de Sant Boi. • Gestionar i liderar l'equip humà al seu càrrec. • Responsabilitzar-se de l’assoliment dels objectius assistencials i estratègics de la seva àrea. • Definir els objectius i les necessitats de formació dels professionals de la seva dependència. • Implantar les polítiques i normes definides pel Consell de Direcció Institucional. REQUISITS: • Títol d’especialista en Psiquiatria o Psicologia clínica • Competències demostrables en gestió clínica (màster, postgrau o experiència en gestió). • Experiència clínica en comunitària mínima de 5 anys. • Domini parlat i escrit de català i castellà. • Capacitat de lideratge, orientat al tractament multidisciplinari, la continuïtat terapèutica i l'empoderament i recuperació dels afectats. • Interès i capacitat docent i investigadora. ES VALORARÀ: • Estar en possessió del títol de Doctor. • Idioma estranger. • Gran capacitat per a motivar i orientar als col·laboradors al seu càrrec, aconseguint que aquests contribueixin de forma efectiva a la consecució de objectius dels dins de la millora contínua de la qualitat i l'excel·lència. S’OFEREIX: • Treballar a un centre hospitalari en salut mental de primer nivell pertanyent a grup hospitalari fortament consolidat. • Contractació laboral Indefinida, retribució altament competitiva composta de fix i variable segons objectius establerts anualment per la Direcció Mèdica, formació contínua i excel·lents possibilitats de desenvolupament professional.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-07-2021
Referència: 12062
Descripció:

S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa Es requereix:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Experiència en l’àmbit penitenciari  Coneixements del Programa de suport de la Primària (PSP)  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria a l’e-mail: seleccio@pssjd.org Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12596 REFERENCIA OFERTA: PSIQUIATRE BRIANS-2 2021

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-06-2021
Referència: 12025
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i tractament, així com intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos en la unitat d’hospitalització o a l’àrea de salut mental de SJD. LES RESPONSABILITATS: • Atendre els pacients de la unitat d’hospitalització de l’àrea de salut mental i les seves famílies. • Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. • Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament. • Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. • Desenvolupar noves línies de recerca en l’àmbit infantil i juvenil • Treballar de manera interdisciplinar amb els diferents membres del equip i altres professionals que intervenen. • Promoure activitats docents vinculades a la recerca que es desenvoluparà en el servei. • Col·laborar en les línies estratègiques del centre i del servei JORNADA, HORARI i CONTRACTE: • La jornada serà del 100%. • Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:00h a 15:00h, i dimecres de 8:00h a 19:45h amb una hora d’interrupció per dinar. • Contracte temporal de llarga durada. EL PERFIL QUE BUSQUEM: • Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia. • Títol d’especialista en Psiquiatria via MIR. • Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària. • Experiència en recerca. • Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. • Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. • Experiència i competències per treballar en equip. • Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. • Nivell C de Català o equivalent. VALOREM: • Tenir el títol de Doctor/a. • Publicacions amb factor d’impacte. • Direcció de tesis doctorals. • Competències docents. • Formació complementària en àrees d’interès del servei. • Formació en tècniques d’avaluació específiques acreditades (ADOS, ADI-R). • Anglès nivell alt.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-06-2021
Referència: 12026
Descripció:

1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de metge/essa especialista per als Centres de Salut Mental d’Adults perifèrics del Servei de Psiquiatria de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 2. S’ofereix: • Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització. • Grup professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior. • Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • Trobar-se en possessió de la titulació oficial en l’especialitat de psiquiatria o medicina familiar i comunitària, que habiliti per a l’exercici professional. • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional. 4. Es valorarà: • Experiència, formació, docència i recerca en temes relacionats en els àmbits de la salut mental i addicions. • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Llistat provisional d’admesos/eses i exclosos/oses 3. Presentació d’al·legacions 4. Llistat definitiu d’admesos/eses i exclosos/oses 5. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 6. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 7. Resolució provisional del procés 8. Presentació d’al·legacions 9. Resolució definitiva del procés 6. Presentació de sol·licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol·licitud i la següent documentació: • Fotocòpia del DNI o passaport. • Currículum vitae. • Còpia del títol de l’especialitat i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. al Departament de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@gss.cat, fins el dia 16 de juliol de 2021, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió. 7. Òrgan de selecció El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, les funcions del qual seran valorar la idoneïtat dels Currículums i realitzar l’entrevista professional. La composició de l’òrgan de selecció serà: President: Gerent/a Territorial, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Persones i Desenvolupament Professional, o persona en qui delegui Vocal: Director/a mèdic/a Vocal: Cap de l’àmbit en Salut Mental Vocal: Facultatiu/iva especialista de l’àmbit en Salut Mental Vocal sense vot: 1 membre del Comitè d’Empresa 8. Informació sobre el procés La informació referent a aquest procés de selecció es publicarà a la Web i Intranet de Gestió de Serveis Sanitaris i en el tauler d’anuncis de la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari de Santa Maria.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-06-2021
Referència: 12024
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) necessita cobrir una plaça d'especialista en psiquiatria d'adults per incorporar-se a l'equip del CAS de Rubí integrat a l'Àmbit de Salut Mental del CST. S'ofereix: 

  • Contracte a jornada completa segons les condicions del conveni SISCAT. 
  • Possibilitat d’incorporar-se a l’equip de guàrdies de psiquiatria del CST, la incorporació als diversos grups d’investigació del CST i la participació en tasques docents de pregrau i postgrau. 
  • Flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar en un bon ambient de treball. 
  • Possibilitat d'incorporació inmediata i segons disponibilitats.  
  •  

A més de la formació i experiència en addiccions, es valorarà l'experiència en psiquiatria comunitària, en el tractament de trastorns mentals greus, incloent les addiccions, la inquietud per la formació continuada, l'experiència docent i investigadora, l'habilitat, l'experiència i les competències en el treball en equip multidisciplinari, la capacitat de coordinació amb altres dispositius sanitaris i no sanitaris, una actitud empàtica amb les persones ateses i les seves famílies, i una mirada ètica de l'activitat laboral. Hi ha possibilitats d’adaptar les funcions i responsabilitats encomanades, en funció del perfil i interessos del candidat/a. 

 

Les persones interessades han d’enviar el seu CV a mfite@cst.cat - vvalles@cst.cat i vmartic@cst.cat 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2021
Referència: 12009
Descripció:

A l'Hospital Universitari Parc Taulí oferim DOS LLOCS de psiquiatria comunitària en l'entorn ambulatori amb població adulta. Al nostre Hospital disposem de dos Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA) en el mateix recinte hospitalari i en connexió íntima amb altres especialitats i la resta de dispositius de salut mental tant per a adults (hospitalització convencional, parcial i domiciliària, rehabilitació comunitària) com per a infants-juvenils, amb un reconegut model de gestió integrada. Es tracta de dos contractes oberts,un centrat en el tractament de trastorns mentals greus i el programa de suport a l'atenció primària i l'altre, a més, vinculat a la incorporació de trastorns afectius resistents al tractament al programa. La nostra salut mental comunitària s'estructura en forma de processos assistencials amb l'objectiu d'oferir una atenció especialitzada de qualitat, des d'un model d'atenció centrat en la persona, amb programes orientats a la millora contínua i basats en l'evidència científica i la innovació. Disposem de diferents programes específics, un programa de suport i col·laboració amb Atenció Primària, un programa d'atenció als primers episodis psicòtics (PEP), un Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESMDI) i estem desenvolupant nous projectes com la Salut Mental Perinatal, l'Esquizofrènia Resistent o la Psicogeriatria. Amb l'objectiu fonamental de millorar l'atenció als nostres usuaris i promoure el desenvolupament dels nostres professionals cap a les seves àrees d'interès específiques. El nostre Hospital és una unitat docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que possibilita i facilita l'accés a l'activitat docent universitària, també disposem d'una unitat docent pròpia de salut mental multidisciplinària, acreditada per impartir docència MIR, IIR i PIR. També disposa d'un Institut de Recerca (I3PT), que promou i afavoreix l'activitat investigadora i d'innovació, un aspecte especialment rellevant en Salut Mental ja que participem en diferents xarxes i projectes de recerca, entre els quals destaca el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) del qual formem part com a grup des de 2019.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-06-2021
Referència: 12010
Descripció:

L´equip de salut mental infantil i juvenil de la Corporació Sanitària Parc Taulí dona atenció integrada a tots els nens i adolescents amb trastorns mentals o en situació de risc des del moment en que es detecta i amb continuïtat assistencials amb dispositius sanitaris, educatius i socials de la comunitat. El nostre model d´atenció és bàsicament comunitari, tenim atenció ambulatòria, en dos CSMIJs, un programa de suport a l´autisme a les escoles (AIS i SIEIS) i suport a la patologia mental greu a l´escola en el programa MAPA. També hem desenvolupat el programa salut i escola, amb elements de prevenció com és la web MIND-U i la formació que donem a EAPS, orientadors i mestres. Disposem també de programes específics al CSMIJs: programa d’ autisme (TEAm i tres unitats funcionals d´autisme), primers episodis psicòtics (PEPs), TCA, Malalties Minoritàries, SAF, consum de tòxics en adolescents i el programa de suport a la DGAIA. Disposem d´una planta d´hospitalització per psiquiatria infantil i hospital de dia de salut mental infantil i juvenil que s’ampliarà aquest any amb un programa específic per a pacients amb Trastorns de la Conducta Alimentària. Som un equip majoritàriament jove i motivat, on la docència i la investigació formen part del nostre dia a dia. Estem integrats en un Hospital Universitari amb una Unitat docent de la Universitat Autònoma de Barcelona. Formem part de la Unitat Docent Multiprofessional en Salut Mental en la que tenim la responsabilitat en la formació específica infanto-juvenil de metges, psicòlegs i infermeres en formació, tan del nostre hospital com d’ altres hospitals de Catalunya. Sabadell és a 20 km de Barcelona i està molt ben comunicat. Us animem a venir al Taulí i formar part del nostre equip!

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2021
Referència: 11990
Descripció:

Es demana: • Llicenciatura en Medicina. • Especialista en Psiquiatria. Es valorarà: • Experiència assistencial en llocs de treball similars. • Habilitats en treball en equip. • Interès i experiència en treball comunitari. • Coneixement dels serveis del territori . • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. Barem procés de selecció • Currículum i experiència Professional: 40 punts. • Competències i habilitats: 60 punts. Procediment de selecció • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 27 de juny de 2021, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-06-2021
Referència: 11993
Descripció:

Es demana: • Llicenciatura en Medicina. • Especialitat en Psiquiatria. • Interès en salut mental infanto-juvenil. Es valorarà: • Experiència assistencial en llocs de treball similars. • Habilitats en treball en equip. • Interès i experiència en treball comunitari. • Coneixement dels serveis del territori . • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. Barem procés de selecció • Currículum i experiència Professional: 40 punts. • Competències i habilitats: 60 punts. Procediment de selecció • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 27 de juny de 2021 inclòs, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-06-2021
Referència: 11970
Descripció:

Metge/ssa Psiquiatre
L'Hospital Universitari Institut Pere Mata necessita incorpora metges especialistes en psiquiatria per els seus centres ubicats a la província de Tarragona, tant en Hospitalització com en la Xarxa Comunitària, Centres de Salut Mental infanto-juvenil i d’Adults
Tasques a realitzar: assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en el seu diagnòstic i tractament. Participar ena activitats docents.
Requisits: Llicenciatura en medicina i cirurgia, especialitat en psiquiatria.
S’ofereix:
Contracte laboral d'1 any amb possibilitat de passar a indefinit si hi ha acord entre les parts.
Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent.
Salari estipulat amb el conveni SISCAT.
Procediment: els interessats heu d'enviar el CV i una breu carta de presentació a garcias@peremata.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2021
Referència: 11966
Descripció:

Requerim professional de la psiquiatria per vacant al Centre de Salut Mental de Vilanova i la Geltru. Incorporació a equip interdisciplinar. Contracte indefinit. Conveni SISCAT Per a mes informació enviar cv indicant ref CSMA GARRAF 2021 a seleccio@pssjd.org

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-06-2021
Referència: 11967
Descripció:

Servei de Salut Mental i Addiccions-Fundació Sanitària Mollet (Barcelona) CONVOCATÒRIA DE 1 PLAÇA DE PSIQUIATRE/A Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Psiquiatria. Es valorarà experiència laboral en CSMA i Programa de Suport a la Primària. Competències: El / la professional que busquem ha de complir les següents competències: Compromís; Integritat; Atenció Centrada en la Persona; Rigor i millora contínua; Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva. Funcions: Sota la dependència i la Direcció de el Cap de Servei de Salut Mental i Addiccions, realitzarà les funcions requerides del Servei, amb dedicació prioritària al CSMA (Centre de Salut Mental d'Adults Ambulatori) i Programa de Suport a l’Atenció Primària. Conveni SISCAT, en horari segons necessitats del Servei. Presentació de CV al mail cv.rrhh@fsm.cat o a.corominas@fsm.cat

Sol·licitar més informació

<