Grup de Treball de Tutors/es de Residents de Psiquiatria de Catalunya

El Grup de Treball de Tutors/es de Residents de Psiquiatria de Catalunya es constituí l'any 2005 com a grup de treball de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. En poden formar part tots els tutors/es de residents de psiquiatria que estiguin interessats a treballar en comú per garantir l'aprenentatge dels coneixements, habilitats i actituds dels i les residents. El tutor/a és el principal responsable del procés d'aprenentatge del i la resident. Entre les seves funcions, ha d'orientar, planificar, gestionar, supervisar i avaluar el procés d' ensenyament - aprenentatge, així com proposar, quan sigui necessari, mesures de millora del programa de formació.

El grup treballa a partir d'experiencies i inquietuds docents individuals o col.lectives, de bibliografia existent, de legislació aprovada o en tramit, i posa en comú diferents temes, organitza actes, proposa formació i produeix documents susceptibles de ser publicats.

Presentació del 13 de març de 2015

Membres del grup

Nom Mail
Yolanda Alonso alonsoy@peremata.com
Jaume Autonell jautonell@sjd-ssm.com
Imma Baeza ibaeza@clinic.ub.es
Iolanda Batalla ibatalla@comll.cat
Maite Campillo mtcampillosanz@parcdelasalutmar.cat
Pedro V. Canut Altemir pcanut@hospitalbenitomenni.org
Esther Castan ecastan@comll.cat
Meritxell Centeno mcentenoc@gmail.com
Ramon Coronas rcoronas@tauli.cat
Maria Francina Fonseca mffonseca@parcdesalutmar.cat
I. Franch franchj@peremata.com
Imma Grau graui@peremata.com
Amalia Guerrero aguerrero@hospitalbenitomenni.org
Miguel Martinez mmartinez@hospitalbenitomenni.org
Maria Mur mmur@comll.cat
José Antonio Navarro janavarro@vhebron.net
Tania Olivares olivarest@peremata.com
Guillem Pailhez gpailhez@parcdesalutmar.cat
Gemma Parramon gparramo@vhebron.net
Josefina Pérez jperezb@santpau.cat
Cristina Pinet mpinet@santpau.cat
Elena Rodríguez elenarodriguezcano@hotmail.com
Maria Jose Rodriguez mjrodriguez@pssjd.org
Purificación Salgado psalgado@parcdesalutmar.cat
Roberto Sanchez rsanchezgonzalez@parcdesalutmar.cat
Montse Serra Millas mserram@chv.cat
Olga Simón Martín osimon@mutuaterrassa.es
Agueda Solivellas 35030asg@comb.cat
Vicenç Tort vtort@pssjd.org
Mikel Urretavizcaya murretavizcaya@bellvitgehospital.cat
Judith Usall jusall@pssjd.org
Mireia Vazquez vazquez@clinic.ub.es
Penélope Vinuesa pevigo@yahoo.es