Borsa de treball


Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13658
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A CSMA SANT BOI DE LL. BENITO MENNI CASM EQUIPAMIENT: Sant Boi – CSMA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37,75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en comunitària de salut mental d’adults. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. FUNCIONS  Atendre una població d'una ABS concreta, liderant l'equip multidisciplinari.  Programa de suport a la Atenció Primari i seguiments en CSMA. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13657
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A SUBAGUTS/MILLE BENITO MENNI CASM EQUIPAMIENT: Sant Boi – SUBAGUTS/MILLE GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37,75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en hospitalització de salut mental d’adults. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre els pacients ingressats a la Unitat de Subaguts/MILLE. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional.  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13656
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A UNITAT CRISIS ADOLESCENT EQUIPAMIENT: Sant Boi – UCA/USA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37.75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en hospitalització infanto-juvenil. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre els pacients ingressats a la Unitat d’Aguts i Subaguts adolescents. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-07-2022
Referència: 13654
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata situat a Reus, amb unitat docent adscrita a la Universitat Rovira i Virgili, precisa incorporar especialistes en psiquiatria per creixement i desenvolupament de nous programes a la Xarxa Comunitària d’adults i infantojuvenil (Centres de Salut Mental, Hospitals de Dia, equips d’atenció domiciliària) i també a l’àrea d’Hospitalització, a la província de Tarragona S’ofereix: Contracte laboral estable Programa de formació continuada molt potent amb contractació de ponents externs. Programa de supervisió de casos i de grups. Participació en docència teòrica o pràctica universitària. Possibilitat de fer recerca i innovació. Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals, repartides de la següent manera: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent. Salari estipulat amb el conveni SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-07-2022
Referència: 13611
Descripció:

DIRECCIÓ SALUT MENTAL CSMA CORNELLÀ S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Coneixement de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875 REFERÈNCIA CONVOCATORIA PSIQUIATRE CSMA CORNELLÀ 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-07-2022
Referència: 13608
Descripció:

La UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'HOSPITALET-INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) precisa incorporar un/a facultatiu/va especialista en Psiquiatria. Treball multidisciplinari. Es valorarà formació en psicoteràpia individual i grupal. Centre col.laborador amb la Unitat de Docència de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. Possibilitat de fer guàrdies a l'Hospital de Bellvitge. Jornada completa de 37'5 hores. Flexibilitat horària. Contracte indefinit. Incorporació al setembre.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-07-2022
Referència: 13605
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults i addiccions Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en els Centres d’Atenció i Seguiment a Drogodependències Terrassa i Baix Llobregat Nord  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent adreçant-se a la pàgina https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/88637645/12623479

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2022
Referència: 13586
Descripció:

Germanes Hospitalàries, Hospital Sagrat Cor precisa incorporar urgentment metges/esses especialistes en psiquiatria per a l`ambit comunitari, hospitalització i per al servei d´urgències de salut mental. Incorporació inmediata Contracte indefinit Salari competitiu II conveni SISCAT + millores

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-06-2022
Referència: 13548
Descripció:

Metge especialista en Psiquiatria. Hospital Universitari Sagrat Cor Estem interessats en la incorporació d'un Facultatiu Especialista en Psiquiatria a l’Hospital de Dia Infant-Juvenil i Consulta externa del servei de psiquiatria d’adults de l’Institut de Salut mental de l’Hospital Universitari Sagrat Cor. Realitzarà funcions d’ atenció assistencial ambulatòria, interconsulta psiquiàtrica i al Hospital de dia Infant-Juvenil, actualment en expansió, amb les funcions pròpies de l'àmbit . S'ofereix contracte indefinit en jornada completa al 100% a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, pertanyent al Sistema Públic Concertat de Salut. Es requereix professional amb experiència en recerca i docència organitzatives, habilitats de comunicació i de treball en equip, alta capacitat de treball individual i d’equip, autonomia i flexibilitat. El centre te convenis de col·laboració amb diverses Universitats amb docència i recerca. Hospital Docent Universitari amb estudiants de pregrau i metges residents amb programes MIR, FIR i PIR. L’Hospital Universitari Sagrat Cor Psiquiatria es un servei dinàmic, cohesionat, amb bon ambient de treball i que participa amb diferents projectes de recerca i docència. Hospital de 2n nivell concertat amb el Servei Català de la Salut, ubicat a Barcelona capital, amb 250 llits que dóna cobertura a totes les Especialitats medicoquirúrgiques i amb UCI. e-mail de contacte mgarciaj@quironsalud.es; M Jesus Garcia..

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-06-2022
Referència: 13527
Descripció:

 

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s’ha
acordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscrita
al Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a quin efecte es convoca un procés de
selecció per proveir aquesta plaça.
Els requisits per poder optar al procés de selecció són:
• Títol de Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES)
o equivalent.
• Acreditar experiència a l’àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria.
Es valorarà:
Experiència demostrable:
• Experiència en l’àmbit hospitalari. Experiència en consultes externes o centre de salut mental.
• El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.
Competències:
• Català parlat i escrit.
• Capacitat de relació interpersonal
• Capacitat de treball en equip.
• Capacitat resolutiva
Formació:
• Formació continuada pròpia del lloc de treball.
Nacionalitat preferentment andorrana.
Condicions laborals de l’oferta:
• Contracte indefinit.
• Jornada per còmput anyal de 1776 hores
• Retribució bruta anual: 56.181,45 €
• Formació continuada.
Les funcions principals son:
• Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a consultes externes, guàrdies
i altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitats
i nivells d’atenció sanitària. Possibilitat de desenvolupar un nou model d’atenció comunitària en
salut mental i addiccions, incloent-hi l’atenció a la població infanto juvenil.
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
Altres organismes oficials
2/2
www.bopa.ad
Núm. 72 15 de juny del 2022
Dipòsit legal: AND.2-2015
Protecció de dades:
Les dades personals facilitades pel candidat, seran incorporades al fitxer anomenat “Candidats”, quina
finalitat és gestionar, en funció de les polítiques del SAAS i dels processos de selecció la incorporació de
personal nou a l’entitat.
Així mateix els candidats en el moment de presentar la seva candidatura, hauran d’autoritzar de forma
expressa al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al tractament de les dades personals que consten al CV,
així com a la resta de documentació facilitada.
Els candidats en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició
al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud per correu electrònic a l’Àrea de Persones del
SAAS: recursoshumans@saas.ad
Comunicacions i notificacions:
Qualsevol comunicació amb el candidat relativa al procés de selecció, així com la notificació de la resolució
del mateix, es realitzarà per correu electrònic, mitjançant l’adreça electrònica indicada pel candidat.
Malgrat això, el candidat podrà sol·licitar rebre les notificacions en paper a l’adreça que aquest indiqui.
Presentació de candidatures:
Les persones interessades en presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del termini
màxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte la referència “Edicte
– plaça nova creació metge/essa especialista en psiquiatria” i adjuntant al mateix la documentació que es
detalla a continuació:
• Carta de motivació
• Currículum Vitae actualitzat
• Fotocòpia de la titulació requerida pel lloc de treball.
*Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat seleccionat haurà d’aportar la fotocòpia compulsada
de la titulació i/o els documents que acreditin els requisits específics, a l’Àrea de Persones del SAAS (Carrer
Manel Cerqueda i Escaler núm. 4-6, 1r pis Escaldes-Engordany).

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s’haacordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscritaal Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a quin efecte es convoca un procés deselecció per proveir aquesta plaça.Els requisits per poder optar al procés de selecció són:• Títol de Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES)o equivalent.• Acreditar experiència a l’àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria.Es valorarà:Experiència demostrable:• Experiència en l’àmbit hospitalari. Experiència en consultes externes o centre de salut mental.• El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.Competències:• Català parlat i escrit.• Capacitat de relació interpersonal• Capacitat de treball en equip.• Capacitat resolutivaFormació:• Formació continuada pròpia del lloc de treball.Nacionalitat preferentment andorrana.Condicions laborals de l’oferta:• Contracte indefinit.• Jornada per còmput anyal de 1776 hores• Retribució bruta anual: 56.181,45 €• Formació continuada.Les funcions principals son:• Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a consultes externes, guàrdiesi altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitatsi nivells d’atenció sanitària. Possibilitat de desenvolupar un nou model d’atenció comunitària ensalut mental i addiccions, incloent-hi l’atenció a la població infanto juvenil.Servei Andorrà d’Atenció SanitàriaAltres organismes oficials2/2www.bopa.adNúm. 72 15 de juny del 2022Dipòsit legal: AND.2-2015Protecció de dades:Les dades personals facilitades pel candidat, seran incorporades al fitxer anomenat “Candidats”, quinafinalitat és gestionar, en funció de les polítiques del SAAS i dels processos de selecció la incorporació depersonal nou a l’entitat.Així mateix els candidats en el moment de presentar la seva candidatura, hauran d’autoritzar de formaexpressa al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al tractament de les dades personals que consten al CV,així com a la resta de documentació facilitada.Els candidats en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposicióal tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud per correu electrònic a l’Àrea de Persones delSAAS: recursoshumans@saas.adComunicacions i notificacions:Qualsevol comunicació amb el candidat relativa al procés de selecció, així com la notificació de la resoluciódel mateix, es realitzarà per correu electrònic, mitjançant l’adreça electrònica indicada pel candidat.Malgrat això, el candidat podrà sol·licitar rebre les notificacions en paper a l’adreça que aquest indiqui.Presentació de candidatures:Les persones interessades en presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del terminimàxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principatd’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte la referència “Edicte– plaça nova creació metge/essa especialista en psiquiatria” i adjuntant al mateix la documentació que esdetalla a continuació:• Carta de motivació• Currículum Vitae actualitzat• Fotocòpia de la titulació requerida pel lloc de treball.*Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat seleccionat haurà d’aportar la fotocòpia compulsadade la titulació i/o els documents que acreditin els requisits específics, a l’Àrea de Persones del SAAS (CarrerManel Cerqueda i Escaler núm. 4-6, 1r pis Escaldes-Engordany).

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13453
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DOS/DUES PSICÒLEGS/LOGUES ÀMBIT PENITENCIARI S’ofereix:  Incorporació immediata per suplència de llarga durada  Centre de Treball: Quatre Camins, Joves i Wad Ras  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Psicologia  Màster en Psicologia General Sanitària Es valorarà:  Experiència en l’àmbit judicial i penitenciari  Formació en l’àmbit penitenciari  Formació i experiència en addiccions, trastorns de personalitat  Experiència en l’entorn comunitari  Formació acreditada d’orientació cognitiva conductual, interpersonal i/o sistèmica  Coneixements d’un tercer idioma  Habilitats: treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència Els/les interessats/as han d'enviar currículum vitae i indicar referència de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: PSICOLOGIA PENITÈNCIARIA JUNY EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA EL 19 DE JUNY DE 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13454
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A PSICÒLEG/LOGA SERVEI PRELABORAL S’ofereix:  Incorporació immediata per suplència de llarga durada  Centre de treball: Sant Boi de Llobregat i Gavà  Remuneració: Segons Conveni SISCAT  Dedicació: Jornada Completa Es requereix:  Grau en Psicologia  Màster en Psicologia General Sanitària  Formació específica en l’àrea d’inserció laboral  Experiència en l’acompanyament de persones amb trastorn mental greu  Experiència en maneig de grups  Experiència en treball en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Coneixement de la xarxa de salut pública d’atenció en salut mental  Coneixement de recursos d’inserció laboral  Formació específica en tècniques d’entrevista motivacional  Coneixements d’un tercer idioma  Habilitats: treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència relacionada amb salut mental Els/les interessats/as han d'enviar currículum vitae i indicar referència de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: PSICOLOGIA PRELABORAL JUNY 2022EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA EL 19 DE JUNY DE 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-06-2022
Referència: 13456
Descripció:

El Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) Baluard és un servei titularitat de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) gestionat per l'entitat Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Es localitza al barri del Raval de la ciutat de Barcelona. Disposa d'àrea de tractament i àrea de reducció de danys, principalment atén a població en situació d'exclusió social i d'origen multicultural. Es requereix persona: - Titulada en medicina, especialitzada en psiquiatria. Es valorarà: - Experiència en l'àrea d'addiccions - Sensibilitat cap a poblacions en situació d'elevada exclusió social i gènere S'ofereix: - Contracte indefinit, segons conveni SISCAT - Jornada complerta (38,5 h/setm), possiblitat d'incorporar 2 professionals en jornada parcial - Horari: dilluns a divendres de 8:00 a 15:00. Festius i caps de setmana lliures. - Plaça de pàrking - Formació continuada - Treball en equip multidisciplinar (treball social, medicina, psicologia, educadors/es socials) - Possibilitat d'intervenció comunitària (espai públic i/o comunitari) ABD és gestora d'altres serveis d'atenció a les drogodependències (CAS, UM, Prevenció...) de la ciutat, possibilitat de rotar entre serveis. Contacte: Ester Aranda - earanda@abd-ong.org

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-05-2022
Referència: 13427
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (www.althaia.cat). La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mutual i Privada. Els recursos de la Divisió de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i donen resposta, mitjançant diferents dispositius de diferents nivells assistencials, a les necessitats de les persones, i als seus familiars, amb problemes de salut mental i addiccions: Urgències, Hospitalització d'Aguts i Subaguts Adults i Infanto/Juvenil, Hospitals de Dia Adults i d’Adolescents, Centre de Dia, Centre de Salut Mental Infanto /Juvenil, Centre de Salut Mental d’Adults i Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i Llars amb suport, Així mateix es dóna resposta en salut mental i addiccions a diferents recursos ubicats a l'àrea d'influència de la Fundació Althaia : Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès i Anoia. La Docència de pre i postgrau i la Recerca formen part de les activitats prioritzades i la integració de recursos socials com el Club Social , Oficina Tècnica Laboral i el Projecte Mosaic faciliten la Inclusió social de les persones ateses. Requisitos Es requereix: Títol d’Especialista en Psiquiatria Es valorarà: Experiència en l'especialitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa (1688 hores anuals) Horari: Dll-DV 8 a 15h i una tarda setmanal (possibilitat de realitzar unes hores de teletreball) + guàrdies Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Immediata segons disponibilitat del candidat/a Interessats/des Enviar mail a seleccio@althaia.cat adjuntant currículum vitae i carta de presentació fins al dia 30/6/2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-05-2022
Referència: 13415
Descripció:

ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182 Precisa Metge/essa Psiquiatre/a pel Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA). Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Incorporació immediata - Jornada completa (37.5h/setmana) - Condicions retributives segons Conveni SISCAT. Precisa Médico Psiquiatra para el Centro de Salut Mental de Adultos (CSMA). Se requiere Licenciatura en Medicina y Cirugía con la Especialidad en Psiquiatría y título homologado en España. Se valorará experiencia en Salud Mental Comunitaria y formación psicoterapéutica. Se ofrece: Incorporación inmediata - Jornada completa (37.5h/semanales) - Condiciones retributivas según convenio. Contacte: Gemma Carbó convocatoria@csm9b.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-05-2022
Referència: 13363
Descripció:

Centre medic multidisciplinar amb mes de 30 anys d'experiencia situat a PARETS DEL VALLES cerca metge especialista via MIR en PSIQUIATRIA per seguir consulta per jubilacio actual. Alt volum de pacients (mutues i privats). Horari: 1 modul a la setmana mati o tarda (a definir). Interessats enviar CV a victor@cmdparets.com o trucar al 935622553

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-05-2022
Referència: 13349
Descripció:

Les contacto de Medicarrera con las siguientes ofertas para Psiquiatras especialistas en Noruega, Dinamarca y Suecia. - Neuropsiquiatría - En adicciones - Afectivo - Atención ambulatoria Ofrecemos: Curso de lenguaje y ayuda con la mudanza al país ofertado. Para más información acceder https://medicarrera.com/ o contactar via info@medicarrera.com.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-05-2022
Referència: 13330
Descripció:

Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento, para trabajar en Unidad Hospitalaria de Salud Mental de Adultos, dando servicio a la red pública sanitaria. Trabajo interdisciplinar en Área de Hospitalización de Adultos, en las unidades de Subagudos, Daño Cerebral y Alta Dependencia Psiquiátrica del Hospital Sant Joan de Déu Lleida. Requisitos:  Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en Psiquiatría o finalizando la formación MIR durante el mes de mayo de 2022. Se valorará:  Experiencia, formación, docencia e investigación en temas relacionados con la práctica clínica en campo de la Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones.  Capacidad de liderazgo, de iniciativa, de comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. Se ofrece:  Jornada completa (37,5 h/semanales).  Contrato de sustitución (baja maternal).  Carrera profesional y formación continuada.  Retribución según convenio SISCAT.  Incorporación inmediata.  Lugar de trabajo: Unidad de Salud Mental de Adultos del Hospital Sant Joan de Déu Lleida - Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida. Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a lleida.lle.rrhh@sjd.es indicando la siguiente referencia: SMA-PSQ-2022-25022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-05-2022
Referència: 13327
Descripció:

S'ofereix incorporació inmediata a l'equip de treball del Sentre de Salut Mental del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Centre de Salut Mental d'ubicació hospitalària, dins un hospital universitari i amb una àmplia experiència en docència i recerca. La persona candidata designada es vincularà mitjançant un contracte indefinit. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa i possiblitat de fer guàrdies.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13313
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació i/o experiència en l’àmbit dels trastorns de la conducta alimentària  Titulació de doctorat  Anglès Oferim:  Integració en la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària gestionant els pacients hospitalitzats i les interconsultes amb altres professionals/serveis  Jornada completa  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPUTCA5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13314
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental  Formació continuada en atenció a la salut mental d’adults i addiccions Es valorarà:  Experiència en salut mental comunitària  Titulació de doctorat  Anglès. Oferim:  Integració en els Centres d’Atenció i Seguiment a Drogodependències Terrassa i Baix Llobregat Nord  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Olesa de Montserrat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPCAS5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13312
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria i Salut Mental Es valorarà:  Formació i/o experiència en atenció a la salut mental d’adults i/o en l’àmbit de drogodependències  Titulació de doctorat  Anglès Oferim:  Integració en el Centre de Salut Mental Adults i en el Centre d’ Atenció i Seguiment a les Drogodependències de Terrassa  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Retribució segons conveni SISCAT  Incorporació immediata  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència MPCAST5/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13317
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requisits:  Titulació d’especialista en Psiquiatria Es valorarà:  Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infanto juvenil i/o salut comunitària  Titulació de doctorat  Anglès Oferim:  Integració en l’Àrea de Psiquiatria Infanto Juvenil per desenvolupar una part de la jornada dins del programa comunitari de psicosis incipient i l’altre part en Centre de Salut Mental Infanto Juvenil  Jornada completa distribuïda en horari lliscant  Contracte indefinit  Incorporació: immediata  Lloc de treball: Terrassa i Sant Cugat (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència mpijp3/22 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-05-2022
Referència: 13319
Descripció:

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata situat a Reus, amb unitat docent adscrita a la Universitat Rovira i Virgili, precisa incorporar especialistes en psiquiatria per creixement i desenvolupament de nous programes a la Xarxa Comunitària d’adults i infantojuvenil (Centres de Salut Mental, Hospitals de Dia, equips d’atenció domiciliària) i també a l’àrea d’Hospitalització, a la província de Tarragona. Tasques a realitzar: assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en el seu diagnòstic i tractament. Participar en l’organització, planificació i objectius dels programes de la Unitat. Funcions pròpies de la titulació acadèmica. Requisits: Llicenciatura/ Grau en medicina, especialitat en psiquiatria. S’ofereix: Contracte laboral estable Programa de formació continuada molt potent amb contractació de ponents externs. Programa de supervisió de casos i de grups. Participació en docència teòrica o pràctica universitària. Possibilitat de fer recerca i innovació. Horari: Jornada laboral de 38 hores setmanals, repartides de la següent manera: dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda fins les 18h. I la realització de guàrdies presencials (2-4 al mes) amb lliurança al dia següent. Salari estipulat amb el conveni SISCAT.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 04-05-2022
Referència: 13309
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos al centre salut mental Infanto-Juvenil o Hospital de dia. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients usuaris dels centre de salut mental infanto- juvenil i/o Hospital de Dia i les seves famílies Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme programes d’intervenció i tractament. Contribuir al desenvolupament de línies de recerca específiques. Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Treballar de manera interdisciplinar amb els agents de salut de la comunitat (metges/esses, pediatres, psicopedagogs/es, treballadors/es socials), de l’àmbit mèdic i social. Possibilitat de participar en programes altament especialitzats a l'HSJD (Esplugues de Llobregat). Contribuir al desenvolupament del centre i del servei. JORNADA HORARI I CONTRACTE: La jornada serà del 100%. Horari de 8.00h a 15.00h dilluns, dimecres, dijous i divendres. Dimarts de 8.00h a 15.00h i 16.00h a 19.45h. Contracte indefinit. Requisitos EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia. Títol d’especialista en Psiquiatria via MIR. Màster Universitari en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria, hospitalització parcial i/o hospitalització total. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. VALOREM: Coneixement i experiència en recerca. Experiència en tasques docents. Estar en disposició del nivell C de Català. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/85083849/4590/modal Barcelona, 25/03/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-05-2022
Referència: 13300
Descripció:

1. S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Contracte de substitució, amb jornada laboral de 20 hores setmanals. - Integració dins de l’Àrea de Salut Mental de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. - Ubicació en un Centre de Salut Mental d'Adults de l’àrea d’influència de l’Hospital del Mar 2. FUNCIONS - Desenvolupar tasques i habilitats en l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals. - Participar en el seu seguiment i elaborar plans terapèutics per a pacients amb trastorns mentals. - Desenvolupar tasques de recerca clínica. - Donar formació a professionals d'altres àmbits en l'avaluació i tractament dels problemes de Salut Mental. - Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les pròpies tasques. 3. REQUISITS - Formació acadèmica:  Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. - Experiència professional: Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria. 4.ES VALORARÀ - Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria, dins l'Atenció Primària i Comunitària en un Centre de Salut Mental d'Adults. - Formació en les següents àrees: psiquiatria clínica, abordatge integral i habilitats terapèutiques. - Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb el lloc de treball. - Activitat docent i científica. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària. 5. COMPETÈNCIES  Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del canvi/innovació.  Competències específiques: habilitats per a l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals; aptituds diagnòstiques; disponibilitat per a l'assumpció de responsabilitats derivades de la implantació de nous projectes; treball en equip i col·laboració amb altres serveis, i planificació i organització.  Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13270
Descripció:

PLAÇA DE 20 HORES SETMANALS. JORNADA PARCIAL CONVENI PSMAR. POSSIBILITAT DE FER GUÀRDIES. ACTIVITAT FONAMENTAL A PROGRAMA DE SUPORT A LA PRIMÀRIA

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13266
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A METGE/SSA PSIQUIATRE CENTRE DE SALUT MENTAL CSMA CERDANYOLA S’ofereix:  RETRIBUCIÓ: Segons Conveni SISCAT  CENTRE TREBALL: Cerdanyola del Vallés  JORNADA: Completa  TIPUS CONTRACTE: Indefinit Es requereix:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Experiència en Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de l'assistència comunitària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 936406350 (Ext. 12875). REFERENCIA OFERTA DE TRABAJO: PSIQUIATRIA CERDANYOLA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-04-2022
Referència: 13263
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA PSIQUIATRE ÀREA HOSPITALITZACIÓ AGUTS – SUBAGUTS - URGÈNCIES S’ofereix:  DEDICACIÓ: Completa  CENTRE DE TREBALL: Sant Boi de Llobregat  INCORPORACIÓ: Juliol 2022  TIPUS DE CONTRACTE: Cobertures estiu, possible continuïtat en altres dispositius de Salut Mental del PSSJD Es requereix:  Especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Experiència en equips multidisciplinaris Es valorarà:  Coneixements de l’àmbit d’urgències i unitats d’aguts  Habilitats: Treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència aplicada a la clínica  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERENCIA OFERTA DE TREBALL: AGUTS ESTIU 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-04-2022
Referència: 13260
Descripció:

Se precisa incorporar a un/a facultativo/a psiquiatra en la Unitat de Salut Mental de l'Hospitalet - Institut Català de la Salut (ICS) para las funciones propias de un centro de salud mental ambulatoria. Trabajo por programas (colaboración con la atención primaria de salud, trastorno mental grave y salud mental comunitaria). Equipo multidisciplinario. Coordinación con dispositivos de salud mental del territorio y circuito psiquiátrico. Centro colaborador de la Unidad de Docencia de Psiquiatria del Hospital de Bellvitge y de Medicina de Familia y Comunitaria. Contrato temporal durante 3 meses e interinización posterior indefinida. 37'5 hores. Horario de mañana y una tarde de lunes a viernes. Incorporación inmediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13229
Descripció:

Para hospitalización adultos Horario de mañana con flexibilidad de entrada + 1 tarde de 2 h. y media de consulta externa + guardias. Para consulta externa infanto-juvenil Jornada parcial REQUISITOS: • Titulación de Medicina, con especialidad en Psiquiatría vía MIR u homologada en España. SE OFRECE: • Contratación laboral indefinida. • Sueldo fijo a negociar en función de los años de experiencia/valía profesional + variable por objetivos + guardias + plus por formación. PERSONA DE CONTACTO Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-04-2022
Referència: 13217
Descripció:

Requisits: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Psiquiatria Es valorarà Màster en Drogodependències. El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències: •Compromís. •Integritat. •Atenció Centrada en la Persona. •Rigor i millora continua. •Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva Funcions: Sota la dependència de la Direcció de Salut Mental, els seus àmbits de responsabilitat seran: •Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció. •Portar a terme el tractament ambulatori i assistència integrada a pacients drogodependents •Implementar tots els programes de tractament : Programa lliure de drogues, intervenció en trastorns relacionats amb el consum de cocaïna i altres drogues, tractament amb metadona, intervenció en trastorns relacionats amb el consum d’Alcohol •Oferir programes de suport a famílies, prevenció i intervenció en recaigudes •Suport als equips d’atenció primària en dubtes de maneig d’aquestes patologies Condicions Laborals: Tipus de contracte: Indefinit. Incorporació Immediata Jornada: Completa. 1.688 hores/any. 5 matins i 1 tarda Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats. Per què treballar amb nosaltres? •Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. •Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. •Oferim continuïtat i estabilitat laboral •Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. •Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. Procés de selecció: Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau. Enviar CV en pdf a cv.rrhh@fsm.cat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-04-2022
Referència: 13216
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A COORDINADOR/A DIRECCIÓ SALUT MENTAL Centre de Salud Mental Esplugues, Hospital de Dia Esplugues i Atenció Domiciliaria Intensiva S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Requisits:  Titulació relacionada amb Ciències de la Salut  Experiència mínima de 3 anys en l’àmbit comunitari  Experiència en equips interdisciplinars Es valorarà:  Experiència i formació en gestió i coordinació de Serveis de Salut Mental  Capacitat de lideratge i de mediació, facilitant les relacions interpersonals entre professionals i equips de treball  Capacitat per la implementació de projectes estratègics assistencials amb una clara orientació a l’eficiència, la innovació i el rigor  Experiència prèvia en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae i indicar referència de la convocatòria al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93.640.63.50 Ext 12875-12596 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: COORD SM 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13194
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos al centre salut mental Infanto-Juvenil. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients dels centres de salut mental infanto-juvenil i/o hospital de dia, i les seves famílies del servei de psiquiatria i psicologia i les seves famílies. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament. Contribuir al desenvolupament de línies de recerca específiques. Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Treballar de manera interdisciplinar amb els agents de salut de la comunitat (metges/esses, pediatres, psicopedagogs/es, treballadors/es socials), de l’àmbit mèdic i social. Possibilitat de participar en programes altament especialitzats a l'HSJD (Esplugues de Llobregat). Docència, transmetre els coneixements adquirits a la resta de professionals de la salut. JORNADA HORARI I CONTRACTE: La jornada serà del 100% distribuïda de dimarts a divendres de 8:00h a 15:00h i dilluns de 8:00h a 19:45h amb una hora d’interrupció per dinar. Centre de treball: CSMIJ Granollers. Atenció continuada a Hospital Sant Joan de Déu. Contracte indefinit. Requisitos EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia via MIR. Títol d’especialista en Psiquiatria. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. Acreditació en eines psicoterapèutiques amb famílies, nens i adolescents. Nivell C de Català o equivalent. VALOREM: Experiència en urgències infantils i juvenils. Competències docents. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball cal adjuntar el teu Currículum Vitae, clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/82055027/4590/modal

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13188
Descripció:

Centro médico privado ubicado en Amposta precisa de médico/a Psiquiatra. Se realizará contrato de prestación de servicios. Horario adaptable a la disponibilidad del profesional.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-04-2022
Referència: 13186
Descripció:

OFERTA DE TREBALL 005/2022CHMLC DADES DE L’ENTITAT: NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS CENTRE DE TREBALL: HOSPITAL DE DIA INFANTOJUVENIL ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona ADREÇA: Via Augusta 364-372 PERFIL DEL LLOC DE TREBALL: LLOC DE TREBALL: Psiquiatre/a Hospital de Dia PERFIL PROFESSIONAL: FORMACIÓ: Metge/ssa amb l’especialitat de psiquiatria. Es valorarà especialitat en psiquiatria infantojuvenil EXPERIÈNCIA EN: • Atenció a la població infantojuvenil. • Psicopatologia i psicofarmacologia. • Intervencions psicoterapèutiques individuals, grupals i familiars • Treball en equip multidisciplinar. • Treball en l’àmbit de la Salut Mental Comunitària. LLENGÜES: Català, castellà i anglès. APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2022 JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 54.232,28 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a...) PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa. Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 005/2022CHMLC. S’acceptaran currículums fins el dia 25 d’abril de 2022.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 05-04-2022
Referència: 13182
Descripció:

Descripció de l'oferta EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcte avaluació, diagnòstic clínic i intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos al centre salut mental Infanto-Juvenil o Hospital de dia. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients usuaris dels centre de salut mental infanto- juvenil i/o Hospital de Dia i les seves famílies. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme programes d’intervenció i tractament. Contribuir al desenvolupament de línies de recerca específiques. Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Treballar de manera interdisciplinar amb els agents de salut de la comunitat (metges, pediatres, psicopedagogs, treballadors socials), de l’àmbit mèdic i social. Contribuir al desenvolupament del centre i del Servei. JORNADA HORARI I CONTRACTE: La jornada serà del 100%. Horari: Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 8:00h a 15:00h, i dimarts de 8:00h a 19:45h, amb una hora per dinar. Contracte indefinit. Requisits EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia. Títol d’especialista en Psiquiatria via MIR. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria, hospitalització parcial i/o hospitalització total. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Formació de Màster i/o de Postgrau especialitzada. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. VALOREM: Estar en disposició del títol de doctor o tesi inscrita en programa de doctorat. Estades formatives especialitzades en psiquiatria infantil i juvenil a l’estranger. Experiència en l’àmbit de la investigació. Publicacions en revistes de factor d’impacte. Beneficiari de beques competitives. Nivell C de Català. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/85474896/4590/modal Esplugues de Llobregat, 05/04/2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-03-2022
Referència: 13157
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A EQUIPAMENT: AGUTS SANT BOI GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Jornada completa REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria.  Capacitat de treball orientada al tractament multidisciplinar, a la continuïtat terapèutica i l’apoderament i recuperació dels afectats.  Disponibilitat d’incorporació immediata. ES VALORARÀ  Experiència clínica prèvia en unitats d‘hospitalització.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. S’OFEREIX  Contractació indefinida a jornada completa.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-03-2022
Referència: 13126
Descripció:

En In talent Lab estamos buscando Médico/a especialista en psiquiatría para los servicios comunitarios del Berguedà. REQUISITOS: • Licenciatura / Grado en medicina y cirugía • Especialidad en psiquiatría • Se valorará experiencia en el ámbito de la salud mental comunitaria SE OFRECE: • Contrato indefinido • Jornada completa 37h 45 minutos (1688h/anuales) • Realización de guardias médicas: guardia laborable (17h) y guardia festiva (24h) • 20h/anuales para formaciones y congresos, acumulable 5 años. • 10 días para exámenes de titulaciones oficiales. • Permiso individual a la Formación de 200 horas para asistir a formación reglada en horario laboral. • Ayuda a la formación anual del 50% de la matrícula hasta 420€/brutos.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 18-03-2022
Referència: 13111
Descripció:

Precisa Metge/essa Psiquiatre/a al CSMA NOU BARRIS. Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica. Condicions Econòmiques i Laborals: Incorporació immediata - (36h/setmana) - Condicions retributives segons Conveni. Contracte indefinit. Contacte: Paloma Lago. Enviar CV a convocatoria @csm9b.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-03-2022
Referència: 13101
Descripció:

Grup Policlinic busca incorporar Psiquiatra para cubrir la alta demanda de sus centros de atención privada del Vallés Occidental. Ofrecemos unas condiciones laborales  interesantes, adaptadas a las necesidades y expectativas de cada profesional. Flexibilidad horaria. Grup Policlinic es la red mas importante de Centros Médicos Asistenciales de Cataluña, no vinculada a la Sanidad Pública, realizando un promedio de 30.000 visitas médicas mensuales. Interesados enviar currículum vitae resumido a: a.crespo@grup-policlinic.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-03-2022
Referència: 13088
Descripció:

Es demana:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia  Especialitat en Psiquiatria.  Experiència contrastada en treball en CSMA. Es valorarà: • Experiència i interès en programes d’atenció especificada dels CSMA: Psicosis incipients, i treball col·laboratiu amb AP. • Coneixement dels serveis del territori. • Habilitats en treball en equip. • Habilitats corporatives: compromís, flexibilitat, efectivitat, entusiasme i orientació a les persones. Barem procés de selecció • Currículum i experiència Professional: 40 punts. • Competències i habilitats: 60 punts. Procediment de selecció • Valoració del currículum i entrevista amb les candidatures preseleccionades. S’ofereix: • Contracte laboral indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa. • Incorporació immediata. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitatacreditada). Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat , fins el dia 31 de març de 2022 inclòs, la següent documentació:  Carta de sol·licitud de plaça indicant la referència.  Currículum i fotografia actual mida carnet.  Fotocòpia titulació.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-03-2022
Referència: 13076
Descripció:

LLOC VACANT: PSIQUIATRE/A UNITAT CRISIS ADOLESCENT EQUIPAMIENT: Sant Boi – UCA/USA GRUP PROFESSIONAL: 1010- AS-TGS NIII TIPUS DE CONTRACCIÓ: Contractació indefinida – Completa (37.75 hores/setmana) REQUISITS  Estar en possessió del Títol d’especialista en Psiquiatria  Disponibilitat d’incorporació immediata.  Experiència en hospitalització infanto-juvenil. ES VALORARÀ  Capacitat de treball en equip multidisciplinari i orientació a resultats i qualitat.  Mèrits acadèmics en docència i investigació.  Coneixements d’idiomes. CARACTERISTIQUES DE LA POSICIÓ  L’objectiu d’aquesta plaça es atendre els pacients ingressats a la Unitat d’Aguts i Subaguts adolescents. S’OFEREIX  Contractació indefinida amb jornada completa de 37,75 hores a la setmana.  Jornada laboral distribuïda en horari de matí i una/dues tardes a concretar amb el professional  Possibilitats de formació i reconeixement en àrea específica d’interès professional i institucional  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips amb complements i dedicació individualitzades. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 14-03-2022
Referència: 13075
Descripció:

Centre Mèdic multiespecialitat. Necessitem incorporar al nostre equip un 3r psiquiatra un dia a la setmana. Oferim mòduls de matí i tarda, de dilluns a dissabtes. Gran volum de pacients. Pacients privats i mútues. www.mediqsalut.es Contacte: egallart3@gmail.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-03-2022
Referència: 13038
Descripció:

DADES DE L’ENTITAT: • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS. • CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental d’Adults de Les Corts. • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental. • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona. • ADREÇA: Montnegre 21. PERFIL DEL LLOC DE TREBALL: • LLOC DE TREBALL: Psiquiatre/a CSMA. PERFIL PROFESSIONAL: • FORMACIÓ: Metge/ssa amb l’especialitat de psiquiatria. • EXPERIÈNCIA EN: – Psicopatologia i Diagnòstic Diferencial. – Tractaments psicofarmacològics. – Intervencions psicoterapèutiques. – Treball en equip multidisciplinar. – Treball en l’àmbit de la Salut Mental Comunitària. – Treball amb l’atenció primària de salut i recursos comunitaris. • LLENGÜES: Català, castellà i anglès. • APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit. • DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2022. • JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). • REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 50.301 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV al mail a"gestio.professionals@grupchmsm.com " indicant referència 001/2022CHMLC): • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. • CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-03-2022
Referència: 13039
Descripció:

DADES DE L’ENTITAT: • NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS. • CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental d’Adults de Sarrià – Sant Gervasi. • ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental. • POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona. • ADREÇA: Via Augusta 364-372. PERFIL DEL LLOC DE TREBALL: • LLOC DE TREBALL: Psiquiatre/a CSMA. PERFIL PROFESSIONAL: • FORMACIÓ: Metge/ssa amb l’especialitat de psiquiatria. • EXPERIÈNCIA EN: – Psicopatologia i Diagnòstic Diferencial. – Tractaments psicofarmacològics. – Intervencions psicoterapèutiques. – Treball en equip multidisciplinar. – Treball en l’àmbit de la Salut Mental Comunitària. – Treball amb l’atenció primària de salut i recursos comunitaris. • LLENGÜES: Català, castellà i anglès. • APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON. CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS: • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit. • DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2022. • JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any). • REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 50.301 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a "gestio.professionals@grupchmsm.com" indicant referència 002/2022CHMLC): • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán. • CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-03-2022
Referència: 13040
Descripció:

MediCarrera cuenta con más de 18 años de experiencia en ayudar a médicos psiquiatras a empezar una nueva carrera en hospitales públicos de Suecia, Dinamarca y Noruega. Ofrecemos curso de idioma gratuito para el psiquiatra y su familia. Actualmente disponemos de varias vacantes para psiquiatras con diferentes perfiles. Como Psiquiatra tendrás la oportunidad de trabajar con un equipo multidisciplinar: enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos y psicoterapeutas. Además de enseñar y formar médicos más jóvenes y a residentes. Actualmente disponemos de varias vacantes para psiquiatras con diferentes perfiles en hospitales universitarios y municipales en varias regiones de Suecia, Dinamarca y Noruega. Las clínicas están buscando psiquiatras especialistas con experiencia en: - Trastornos afectivos y psicóticos - Trastornos alimentarios - Psiquiatría forense - Adicciones - Esquizofrenia - Psiquiatría geriátrica, etc. Sueldo mínimo mensual: 6000 EUR. Para más información: info@medicarrera.com 933173715

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-03-2022
Referència: 13033
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA PSIQUIATRE UNITAT DE TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa  LLOC DE TREBALL: Numància (Barcelona) Requisits:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental d’Adults i Adolescents  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència en l’àmbit dels Trastorns de la Conducta Alimentària, en l’àmbit d’Adolescents, en l’àmbit psicoterapèutic i d’intervenció familiar.  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERÈNCIA OFERTA: TCA NUMANCIA 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-03-2022
Referència: 13030
Descripció:

OFERTA DE TREBALL D’UN/A METGE/SSA PSIQUIATRE CENTRE DE SALUT MENTAL CSMA GAVÀ- CSMA CASTELLDEFELS S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada Completa Requisits:  Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)  Coneixements de la Xarxa de Salut Mental i de la Xarxa d’Atenció Primària  Experiència en equips interdisciplinaris Es valorarà:  Experiència o habilitats per realitzar el Programa de Suport a la Primària  Experiència en l'àmbit de la psiquiatria comunitàriai/o o domiciliària  Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d'anglès Els/les interessats/as han d'enviar curriculum vitae i indicar referencia de l’oferta al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per a consultes Telf. +34 93.640.63.50 Ext. 12875-12596 REFERÈNCIA CONVOCATORIA: GAVA-CASTELLDEFELS 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-02-2022
Referència: 13015
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Realitzar una correcta avaluació, diagnòstic clínic i tractament, així com intervenció (individual, familiar i grupal) en pacients atesos en la unitat d’hospitalització total /parcial i programes especialitzats a l’àrea de salut mental de SJD. LES RESPONSABILITATS: Atendre els pacients de la unitat d’hospitalització total/ parcial i de programes altament especialitzats l’àrea de salut mental i les seves famílies. Realitzar de manera acurada el diagnòstic clínic. Dissenyar i dur a terme els programes d’intervenció i tractament. Fer la valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i dels seus efectes secundaris. Desenvolupar noves línies de recerca en l’àmbit infantil i juvenil. Treballar de manera interdisciplinària amb els diferents membres del equip i altres professionals que intervenen. Promoure activitats docents vinculades a la recerca que es desenvoluparà en el servei. Col·laborar en les línies estratègiques del centre i del servei. Requisitos JORNADA HORARI: La jornada serà del 100%. Jornada partida de dilluns a divendres. Contracte indefinit. EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Títol d’especialista en Psiquiatria. Experiència prèvia de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària. Experiència en recerca. Formació actualitzada en el tractament farmacològic infanto-juvenil. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. Nivell C de Català o equivalent. VALOREM: Tenir el títol de Doctor/a. Publicacions amb factor d’impacte. Direcció de tesis doctorals. Competències docents. Formació complementària en àrees d’interès del servei. Formació en tècniques d’avaluació específiques acreditades (ADOS, ADI-R). Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://app.talentclue.com/es/node/83843301 Barcelona, 25 de febrer de 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-02-2022
Referència: 12975
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR: Coordinar el CSMIJ i Hospital de dia Alt Penedès de l’Àrea de Salut Mental infanto juvenil de Sant Joan de Déu. LES RESPONSABILITATS: Coordinar el CSMIJ/ Hospital de dia Alt Penedès. Potenciar la relació del dispositiu de salut mental amb d’altres recursos del sector. Contribuir al desenvolupament del centre i del servei. JORNADA: La jornada serà del 100% distribuïda de dilluns a divendres, l’horari es distribuirà en una jornada partida i quatre matins. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:00h a 15:00h, i dimecres de 8:00h a 19:45h amb una hora per dinar. Contracte indefinit. Requisits EL PERFIL QUE BUSQUEM: Llicenciat /da en Medicina i Cirurgia o Psicologia. Títol d’especialista en Psiquiatria via MIR o especialista en Psicologia Clínica via PIR. Formació de màster o postgrau especialitzada en el camp de la psiquiatria/psicologia infanto-juvenil. Experiència prèvia mínima de 5 anys de treball en Salut Mental Infanto-Juvenil, ambulatòria i/o hospitalària. Capacitat de lideratge i gestió d’equips. Experiència prèvia de treball interdisciplinari en el camp mèdic i social. Experiència i competències per treballar en equip. Català nivell C o equivalent. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. VALOREM: Experiència prèvia amb la gestió de recursos sanitaris infanto-juvenils. Col·laboració en projectes d’investigació. Està en disposició del Títol de doctor. Publicacions en revistes de factor d’impacte. Formació complementària. Anglès nivell alt. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/83375786/4590/modal 14/02/2022 Esplugues de Llobregat

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 15-02-2022
Referència: 12977
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa necesita cubrir dos plazas de Psiquiatría Infantojuvenil en Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Rubí-Castellbisbal y Programa de Interconsulta del Consorci Sanitari de Terrassa. Se ofrece un contrato de interinidad hasta convocatoria de plaza indefinida, a jornada completa, según las condiciones del convenio SISCAT. Se ofrece la posibilidad de incorporación a los diversos grupos de investigación del CST. Se ofrece la posibilidad de participar en la docencia de pregrado y postgrado. Se ofrece flexibilidad horaria y conciliación de la vida laboral y familiar en un buen ambiente de trabajo. Se ofrece la posibilidad de incorporación inmediata Los interesados deben enviar su CV a seleccio@cst.cat Requisitos: Licenciado/a en Medicina y tener la titulación de especialista en Psiquiatría i Salut Mental Duración: Contrato de interinidad hasta convocatoria de plaza indefinida

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-02-2022
Referència: 12947
Descripció:

L'Associació de Salut Mental d'Horta Guinardó precisa per al seu Centre de Salut Mental d'Adults de Guinardó (CSMA Guinardó) Metge/essa Psiquiatre/a per realitzar atenció ambulatòria en salut mental a població adulta. Els requeriments són: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Títol d'especialista en Psiquiatria. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària. Condicions Econòmiques i Laborals: Contractació indefinida - Jornada de 35 hores/setmana i horari de dilluns a divendres. Condicions retributives: Segons conveni. Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l'atenció de Dr. Alfonso Usón a l'adreça de correu electrònic csmahg1@asmhg.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-02-2022
Referència: 12958
Descripció:

El Consorci Hospitalari de Vic està cercant un/a Cap de Servei de Salut Mental. Es requereix: Titulació d'especialista preferentment via M.I.R. Experiència professional en el context hospitalari. Es valorarà: Formació específica en temes de gestió hospitalària i clínica. Experiència en l'exercici de funcions de comandament i lideratge d' equips. Títol de doctor. Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, activitats de docència. Coneixement d'anglès (certificació). S'ofereix: Contractació indefinida a jornada completa. Retribució fixa mes variable per objectius. Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l'exercici docent. Recerca amb finançament públic i privat. Formació continuada. Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 13 de març al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic, C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC. Tef. 93 693 92 62 e-mail: seleccio@chv.cat web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/convocatories/

Sol·licitar més informació

<